Във Видин публичните изпълнители на НАП продават на търг имоти, автомобили и машини на длъжници, както и отнети в полза на държавата вещи

Сподели: 

През декември публичните изпълнители на НАП продават на търг 294 дка гори в общ. Димово, три моторни превозни средства и три машини, собственост на длъжници и находящи се на територията на област Видин, на обща стойност 239 305 лева, съобщиха от Приходната агенция. Продават се също и конфискувани и отнети в полза на държавата 32 куб. метра дърва за огрев, шест превозни средства и други вещи на обща стойност 11 286 лева.

От понеделник (29.11.) стартират сроковете за оглед и подаване на предложения за участие в търговете с тайно наддаване.

Предложенията си кандидат-купувачите могат да подават в офис на НАП или да изпращат по пощата с обратна разписка. За да се включат в наддаването, желаещите трябва да преведат депозит за участие в размер на 20% от първоначално обявената тръжна цена за всяка група стоки.

Пълният текст на обявите на публичните изпълнители, както и информация за продаваните активи могат да се видят на интернет страницата на НАП на www.nra.bg в рубриката „Продажби”. Там клиентите на администрацията могат да намерят също и условията за участие в търговете на приходната агенция и характеристики на продаваните активи.

Приходната агенция препоръчва на своите клиенти, за да не се стига до продажба на активи с цел принудително събиране на данъчни и осигурителни задължения към бюджета, при финансови затруднения и невъзможност за плащане в срок на дължими данъци и осигуровки, гражданите и фирмите да се обръщат своевременно към публичните изпълнители от дирекция “Събиране”.