Във Видин разясниха възможностите за финансиране на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради

Сподели: 

Във Видин се проведе информационна среща, на която бяха представени възможностите за използване на европейско финансиране за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни и еднофамилни жилищни сгради. Събитието бе организирано в отговор на големия интерес от страна на гражданите и множеството запитвания, които са получени в общинската администрация по този въпрос, обясни заместник-кметът на община Видин Десислава Тодорова, която откри срещата.
„Най-вероятно през следващия програмен период общините няма да са оператори на програмата – тоест инициативата ще е на гражданите, които ще трябва да са по-активни. Затова за нас е важно да имате своевременна информация. Все още няма открита процедура за кандидатстване, но има стъпки, които вие, гражданите, трябва да предприемете, така че да имате готовност и да сте сред първите, които ще подадат документи“, подчерта Десислава Тодорова. Тя благодари на експертите от Българо-австрийската консултантска компания – Цвета Наньова, изпълнителен директор и Васил Зарков, мениджър проекти за развитие – за участието в срещата.
Преди да започне със своята презентация, Васил Зарков поздрави Община Видин за положените усилия информацията за днешното събитие да достигне до възможно най-много хора. „През новия програмен период задача на Общината е да организира подобни мероприятия, да дава максимално точна, ясна и подробна информация на гражданите, които са инициатори на процеса“, подчерта експертът. Той допълни, че за подпомагане на гражданите също така ще бъдат изградени структури от типа „обслужване на едно гише“.
Условия при кандидатстване за саниране на жилищни сгради
Експертът запозна присъстващите с Проект 9а „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд”, който ще бъде финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост. По този проект ще се предоставят средства за многофамилни жилищни сгради в режим на етажна собственост, с минимум три самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Условията за получаване на безвъзмездна финансова помощ са да има създадено Сдружение на собствениците, както и лицензирани фирми да направят техническо обследване, обследване за енергийна ефективност и технически паспорт на сградата, чието изготвяне собствениците на имоти ще трябва да организират и финансират със собствени средства.
Очаква се кандидатстването да стартира през септември тази година, като то ще бъде разделено на два етапа. Подалите документи до месец март 2023 година ще могат да се възползват от 100% безвъзмездна финансова помощ за всички строително-ремонтните дейности по сградата. За кандидатстващите след този срок размерът на безвъзмездната финансова помощ се намалява до 80%, тоест собствениците ще трябва да осигурят 20% самоучастие. Планираният финансов ресурс за енергийно обновяване на жилищния фонд е в размер на близо 1,2 милиарда лева. За да има равнопоставеност, жилищните сгради, които кандидатстват, ще бъдат категоризирани на малки и големи - от 3 до 36 апартамента и над 36 жилища, като за всяка от двете групи ще има разпределен отделен бюджет от общия. Зарков предупреди, че макар финансовият ресурс да е значителен, по предварителни оценки парите ще стигнат за енергийно обновяване на едва около 1500 до 2200 сгради, в зависимост от големината на сградите.
Заместник-кметът Десислава Тодорова посочи, че се очаква кандидатстващите от Северозападна България да получават допълнително точки. Тя призова гражданите да бъдат активни и да изготвят своевременно необходимата документация, за да са сред първите кандидатствали.
Колко ще струва кандидатстването на гражданите?
Това бе въпросът, който основно интересуваше присъстващите. Оказа се, че експертите не са в състояние да дадат точен отговор, защото цената на техническото обследване и на техническия паспорт, както и на енергийното обследване зависи от наличната документация за съответната сграда.
„За техническото обследване цените варират от 3 лв. до 10-12 лв./кв.м разгъната застроена площ. За енергийното обследване цените варират от 1,5 лв. до 4,50 лв./кв.м разгъната застроена площ. Нашият съвет е при всички положения на първо място да си потърсите има ли сградата някаква техническа документация, защото ако успеете да се сдобиете с такава документация, цената при всички положения ще е по-ниска“, обясни Васил Зарков. Неговият съвет бе гражданите да съберат оферти от поне три фирми, като се избере фирма, която може да прави както техническо, така и енергийно обследване, защото тогава вероятни и цените ще са по-ниски.
Домашни фотоволтаични системи
По време на срещата бе дадена информация и относно възможностите за инсталиране на фотоволтаични системи и поставяне на соларни панели за битово горещо водоснабдяване на домакинствата – дейности, за които също ще бъдат осигурени средства от Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на близо 200 милиона лева. Право да кандидатстват ще имат отделните домакинства както в еднофамилните, така и в многофамилните жилищни сгради.
За изграждане на слънчеви системи за гореща вода максималният размер на безвъзмездното финансиране на отделно домакинство се предвижда да е 100% от стойността на системата, но не повече от 1 960,83 лв. За изграждане на фотоволтаични системи до 10 kW максималният размер на безвъзмездното финансиране на отделно домакинство се планира да е до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв., като от 100% безвъзмездна финансова помощ ще могат да се възползват домакинства, които са получавали помощи за отопление. Допустим разход в рамките на максималното безвъзмездно финансиране в размер на до 15 000 лв. е и закупуването на генератор. Важно условие е, че произведената от фотоволтаичните системи енергия ще може да се използва само за нужди на домакинството, тоест не може да бъде продавана.