Във Видин са доставени бюлетините за втория тур на президентските избори

Сподели: 

При засилени мерки за сигурност, в Областна администрация Видин са доставени 80 000 бюлетини, предназначени за предстоящите на 21 ноември 2021 г. избори за президент и вицепрезидент, съобщиха от Областната управа. Бюлетините са получени от „Печатница на БНБ“ АД от двама упълномощени представители на Районна избирателна комисия – Видин и двама оправомощени служители от Областната администрация.
Бюлетините ще се съхраняват в определено за целта помещение в сградата на Областна администрация, оборудвано със СОТ, а до предаването им на секционните избирателни комисии е осигурена и 24-часова денонощна физическа охрана от служители на ОД на МВР – Видин.