Във Видин се проведе дискусия на тема „Преодоляването на женската бедност и дискриминацията на пазара на труда в контекста на обществения и политически дебат“

Сподели: 

В Конферентния център на Областна администрация Видин в петък /26май/ под егидата на областния управител Огнян Асенов се проведе Кръгла маса на тема „Преодоляването на женската бедност и дискриминацията на пазара на труда в контекста на обществения и политически дебат“. Събитието е част от проект, дело на Института за социална интеграция и Фондация "Фридрих Еберт". Областният управител отбеляза, че „дискусии като днешната ще дадат по-широка публичност по темата и ще подпомогнат нашите общи действия за преодоляване на неравенството в обществото“. Огнян Асенов припомни, че през месец февруари бе приет Националният план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2023-2024 г., като основната цел на документа е провеждането на единна политика по равнопоставеност, чрез ангажираност на широк кръг от институции и организации. По време на срещата бяха  поставени въпросите за икономическото равенство и равнопоставеното участие на жените на пазара на труда и бе представено изданието „Бедност и безработица при жените в България”. Участие взеха още представители на държавната и местната власт, неправителствени организации, общественици, синдикати.