Във Видин трайно безработни получиха подкрепа за по-лесна реализация на пазара на труда

Сподели: 

Обучение за трайно безработни лица на тема „Отново на работа“ се проведе във Видин на 25 октомври. То бе организирано в Ресурсния център за заетост към Сдружение „Активно общество“ и имаше за цел да помогне на хора, които дълго време са извън пазара на труда, по-лесно да намерят отново трудова реализация. Повече за обучението за вестник „НИЕ“ разказа експертът от Сдружение „Активно общество“ Корнелия Конова, която ръководи обучението.
„На първо място когато се работи с хора, които са трайно безработни, важно е те да успеят да направят индивидуална самооценка – тоест да дефинират силните и слабите си страни, което на свой ред е предпоставка за формиране на реалистични очаквания. Смятам, че успяхме да помогнем на участниците в обучението да формират такава самооценка“, каза Конова.
Тя обясни, че в програмата на обучението са включени теми, имащи за цел да помогнат на трайно безработните лица да се адаптират към променящите се условия на пазара на труда. Участниците са били запознати и с каналите за търсене на работа, като специално внимание е обърнато на онлайн платформите за обяви. „В рамките на обучението участниците придобиха умения за съставяне на професионална автобиография, както и получиха насоки за адекватно поведение на интервю за работа. Като лектор съм удовлетворена от интереса, който те проявиха и от активното им участие“, сподели експертът от Сдружение „Активно общество“.