Във Видин черпиха гражданите с бонбони за Деня на българската община

По традиция, на 12 октомври Общината извършваше всички административните услуги в рамките на работния ден
Сподели: 

На 12 октомври отбелязваме Деня на българската община и местното самоуправление. От рано сутринта служителите от Центъра за административно обслужване и от Дирекция „Местни данъци и такси“ в Община Видин посрещаха посетителите, като ги поздравяваха и черпиха с бонбони по повод празника.
По традиция на този ден местната институция прави жест към гражданите, извършвайки административните услуги (за които е възможно и независимо от вида им) в рамките на работния ден. Това е знак на уважение и стремеж към подобряване качеството и ефективността на административното обслужване. 
Датата 12 октомври е свързана с публикуването през 1882 г. в брой 117 на Държавен вестник на Закона за общините и градското управление. Това е първият законодателен акт, който регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници. През 1998 г. делегатите  на Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) вземат решение отбелязването на Деня на българската община да бъде на 12 октомври. Също по предложение на НСОРБ, на свое заседание на 6.10.2021 г. Министерският съвет приема Решение, с което обявява тази дата за Ден на българската община и местното самоуправление. 
Всяка година на празника в България се организират различни инициативи, чиято цел е популяризиране дейността на местната власт и стимулиране на по-активно гражданско участие в процесите на управление на местно ниво.