Възможностите за финансиране от ЕСИФ ще представи ОИЦ - Видин на информационна среща във Видин

Сподели: 

На 17 декември, от 10:30 до 12:00 ч., в заседателната си зала на пл. „Бдинци“ 2 във Видин екипът на Областен информационен център – Видин (ОИЦ) ще проведе среща на тема „Възможности за финансиране от ЕСИФ“. Акцент в срещата ще бъдат актуални процедури по Оперативните програми. Участниците в информационното събитие ще бъдат запознати и с други възможности за финансиране от ЕС.

Областен информационен център – Видин е част от националната мрежа от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.