Възможности за акостиране на до 8 пасажера предвижда генералният план на пристанище Видин

Сподели: 

Възможност за функциониране на осем понтона за акостиране на пътнически кораби и изграждане на стоянка за малки плавателни съдове в района Колодрума предвижда проектът на Генерален план на пристанищен терминал Видин-Център. Проектът беше представен на експертен съвет, който се проведе днес във Видин. Възложител на проекта е Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ чрез директор на Клон – териториално поделение на „Пристанище Лом“.

Това е една устройствена основа за изграждането, разширяването и развитието на всяко пристанище за обществен транспорт. С него се определят и концепциите за дългосрочно развитие на съответната територия и акваторията към пристанището, посочи в началото на работната среща областният управител Иво Атанасов. Планът трябва да определи и общата техническа инфраструктура на пристанището – съответно развитието на комуникационно-транспортната мрежа, ж.п. линии, пътища и на други и мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на територията на общината, каза Атанасов.

Архитект Николай Няголов, част от проектантския екип, представи на присъстващите изготвения проект на Генерален план, като акцентира върху основните концепции за дългосрочно развитие на Пристанище „Видин – Център“. Разработеният документ представлява устройствената основа за изграждането, разширяването и развитието на пристанището за обществен транспорт. Генералният план обхваща около 1,4 километра от крайбрежието на Дунав - от Колодрума до Телеграф капия., посочи архитект Няголов. Той допълни, че се предвижда обособяване на осем корабни места – три от тях съществуват, към които се добавят две на север и три на юг. Проектантите са стъпили на база 110-метрови пасажерски кораби, които са едни от най-разпространените по течението на река Дунав, като 15 метра преди и след кораба са резервирани територии за маневри, тоест около 140 метра се предвижда да е оперативната зона на един кораб.

Проведена е среща с кмета на Видин и с главния архитект на Общината, обясни арх. Няголов. „Част от решенията, включително обособяване на една малка марина на територията на пристанището е идея, която излезе от там“, обясни експертът. Той допълни, че Общината е представила една много по-широка идея, за развитие на цялата крайбрежна ивица – и на север и на юг, което обаче излиза извън обхвата на възложената на проектантски екип разработка. „Тоест, това, което е определено със заповедта на двамата министри – съвместната заповед, ние не можем да излезем от него. Макар че идеите, които бяха изложени, наистина са много добри – на север също възможност за развитие на водни и речни спортове и т.н., но не сме ги включили тези неща в проекта, защото нямаме право“, обясни арх. Няголов. Той обясни обаче, че след обсъждане е намерена възможност за включване в генералния план на марина и след направени предварителни проучвания (икономически анализ, демографски анализ, транспортен анализ, екологичен и др.) е избрано и конкретното място за тази марина.

Генералният план е опорен план по смисъла на Закона за устройство на теритроята, който дава една дългосрочна визия за развитието на пристанищния терминал, обясни Росен Борисов, директор на териториално поделение на пристанище Лом. „Тази визия би трябвало да намери своето отражение – и транспортно-комуникационно, в последващите изработки. И ние ще настояваме и ще следим движението на тези изработки“, подчерта той.
Тепърва, след одобряване на генералния план, следва да бъдат възложени и реализирани идейни проекти, технически и инвестиционни проекти, които ще определят самия вид на бъдещите понтони, на стълби, трапове, рампи и т.н. Предстоят съгласувателни процедури и едва след тяхното приключване ще може да се пристъпи към търсене на необходимото финансиране, поясниха още проектантите.

Предмет на оживена дискусия станаха подходите към самия кей и възможностите за достъп на превозни средства, включително линейки и пожарни автомобили. В рамките на обсъждането бяха коментирани и евентуални корекции в плана с оглед съгласуването му с визията на Община Видин, която също има инвестиционен проект за благоустрояване на района на Крайдунавския парк, който граничи с пристанището.