Възобновиха детските и женските консултации и задължителните имунизации

Поетапно се възстановява плановият прием в лечебните заведения
Сподели: 

Със своя Заповед министърът на здравеопазването нареди от 21 април да бъдат възобновени плановите детски консултации, основните задължителни имунизации, съгласно чл. 19 от Наредба № 15 за имунизациите в Република България, женските консултации, както и плановият прием в лечебните заведения.
Детските консултации и дейностите по поставяне на задължителните имунизации ще се извършват в дните вторник и четвъртък, като в посочените дни общопрактикуващите лекари не следва да обслужват други лица от своите пациентски листи. Детските консултации и дейностите, свързани със задължителните имунизации, ще се провеждат при строго спазване на противоепидемичните мерки и след предварително записан час, с цел предотвратяване струпването на хора пред лекарските кабинети. Предварителното записване на час е задължително и за провеждането на женските консултации, и за осъществяването на медицински прегледи и консултации в диагностично-консултативните центрове и медицинските центрове.
От 21 април поетапно се възобновява приемът и провеждането на плановата лечебна и оперативна дейност, като първоначално ще бъдат приемани най-належащите случаи.