Възпитаник на ППМГ – Видин е втори в България на националното многоезично състезание

Сподели: 

Ново призово място постигна възпитаникът на Профилираната природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“ Радослав Попов. Талантът се класира на второ място на националния кръг на Националното многоезично състезание (с английски и немски език).
Състезанието е за всички ученици, изучаващи английски, немски, френски, испански, италиански и руски език като първи или втори чужд език в задължителна подготовка в училище. Провежда се в една възрастова група за ученици от ХІ клас върху три основни компетентности – слушане с разбиране, четене с разбиране и създаване на текст. Интересното е, че текстовете за слушане и за четене са на изучавания първи чужд език, а създаването на текстовете е на изучавания втори чужд език, което прави постижението на видинския математик уникално.