Възстановяване дейността на летище Видин планира държавата?

Проектът за възстановяване на летището край Иново е включен в разработена от МРРБ интерактивна карта
Сподели: 

Възстановяване на дейността на летището край село Иново е един от проектите, включени в публикуваната от Министерство на регионалното развитие и благоустройството интерактивна карта. Тя показва плановете за развитието на транспортната инфраструктура на България и свързаните региони до 2040 г. Картата представя плановете на държавата за проектите, които ще се реализират в районите за планиране на страната, като по отношение на видинското летище, срокът, който правителство си поставя, е до 2025 година.
По отношение на пътната инфраструктура, правителството предвижда до 2025 година да бъдат модернизирани отсечките Видин – Монтана и Враца – Ботевград от трасето между Видин и Ботевград. За съжаление, не така оптимистично стоят нещата за участъка между Монтана и Враца, чието приключване ще се случи в периода 2026 – 2030 г. В този срок правителството ще положи максимални усилия за модернизиране на пътния участък Монтана - София с тунел под Петрохан, съобщават още от МРРБ. Със същия времеви хоризонт са и плановете на държавата за изграждане на интермодален терминал при Видин.
Предстои до 2025 г. да бъдат реализирани инвестиции и в модернизиране на инфраструктурата и подобряване на условията за работа на пристанищата, едно от които е видинското. Работата в тази посока ще продължи и в периода до 2030 г.
Отделните обекти на картата са означени с пиктограми или линии, а с различни цветове са обозначени пътните и железопътни проекти, които ще се реализират със съответните срокове в периода до 2040 година. Освен легенда, картата дава възможност за опериране с нея. Може да се избира каква част от информацията да се вижда на екрана. При кликване върху елемент се отваря „прозорец“, в който се съдържа описанието на съответния проект, като там, където описанието е дълго, е предоставена възможност за отваряне в *.jpg файл (накрая на „прозореца“).
Картата може да бъде достъпена през сайта на регионалното министерство, както и на следния линк: https://experience.arcgis.com/experience/211c3681090d4dd6878eb5f46bcc7a55