Върховният съд върна за ново разглеждане делото срещу резултатите от изборите за кмет на Слана бара 

Сподели: 

Върховен административен съд отмени решението на Административен съд-Видин, с което е отхвърлена жалбата на  Георги Миладинов, като кандидат за кмет на кметство Слана бара против Решение №192-МИ ОТ 30.10.2023 г. на ОИК-Видин, с което за избран на първи тур е обявена Толя Иванова. 

В първия тур на изборите за кмет на кметство Слана бара общият брой на действителните гласове е 235, брой на действителните гласове с отбелязан вот в квадратчето "Не подкрепям никого" - 2, т.е. общо 237 гласа, като разпределението на гласовете по кандидатски листи е: действителни гласове за Й. Мариянов издигнат от Партия „Възраждане“ - 11, действителни гласове за Г. Миладинов, издигнат от Коалиция „ПП-ДБ“ - 105, действителни гласове за Т. Иванова, издигната от СДС /НДСВ, Новото време/ - 119. С получените от Толя Иванова 119 гласа, е изпълнено изискването за повече от половината действителни гласове от 118, 5 гласа и тя е обявена за избрана на първи тур за кмет на кметство Слана бара. 

Резултат, който е оспорван от останалия втори в надпреварата. Миладинов настоява за откриване на производство по оспорване верността на протокола на СИК от секция 050900120, в проведените местни избори за кмет на кметство Слана бара, община Видин на 29.10.2023 г., преглед на записа от видеокамерата в тази секция относно заснемането на отчитането на изборния резултат, да бъдат изискани и проверени чрез съответната експертиза всички 244 бюлетини от изборните секции, за разпит на двама свидетели, единият от които е член на СИК 050900120 и във видеофайла изразява възражение относно действителността на бюлетини, които не са зачетени като подадени за жалбоподателя. Нито едно от тези искания не е уважено от Административен съд – Видин. 

Не на такова мнение обаче е Върховният административен съд. Според върховните магистрати, видинският съд „необосновано и в нарушение на чл. 193 ГПК е отказал откриване на производство по оспорване верността (съответствието на отразеното в документа с действителното фактическо положение) на визираните от жалбоподателя в жалбата протокол от СИК в секция 050900120. Искането е направено своевременно (до първото по делото заседание) и съдържа изискуемия минимум изразни средства, които обосновават тази конкретика, която е достатъчна за да ангажира задължението на съда да открие производство по чл. 193 ГПК за тези документи. Дори да се приеме, че искането не е било достатъчно прецизирано, съдът на основание чл. 171, ал. 4 от АПК е бил длъжен да съдейства за отстраняване на формални грешки и неясноти в изявленията на жалбоподателя, което очевидно не е сторено. Това искане е било обосновано с данни от жалбоподателя, извлечени от прегледа на видеофайла със запис на отчитане на резултатите в тази секция, както и от евентуалните гласни доказателствени средства – показания на свидетели, които също е искал да бъда разпитани. Спецификата на казуса се състои в изключително минималната разлика на половината от действителните гласове –118, 5 гласа, с повече от половината действителни гласове от 119 гласа, обусловили избора на кмет. Били са налице достатъчно данни относно евентуални нарушения на отчитането на действителните гласове, които съдът не само е можел, но е бил длъжен да ги провери със способите и средствата на ГПК, а именно да допусне оспорване на секционния протокол и да се произнесе с краен акт за резултата от оспорването, ако е необходимо- да извърши оглед на бюлетините в тази секция по реда на чл.204 ГПК, а ако са му необходими специални знания- да назначи съответната експертиза, се посочва още в решението на ВАС. 

Заради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, Върховният административен съд връща делото на Административен съд - Видин за ново разглеждане от друг състав при спазване на задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона. Делото, на което повторно ще бъде разгледан казуса, е насрочено за открито съдебно заседание за 5 януари от 14:00 часа.