В Белоградчик възразяват срещу започнала процедура за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства

Сподели: 

Декларация-възражение срещу обявеното производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства (метални полезни изкопаеми) на територията на общините Чупрене и Белоградчик е изпратил председателят на Общински съвет – Белоградчик Боян Минков до министъра на енергетиката Росен Христов. Минков изпрати текста на декларацията и до медиите, като алармира, че става въпрос за сериозен проблем, който застрашава екологичното състояние на цяла Северозападна България и е в противоречие с усилията за развитието на туризъм в региона.
Председателят на ОбС – Белоградчик уточнява, че на 27.01.2023 г. Министерството на енергетиката е открило производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ – метални полезни изкопаеми, в площ „ЗБ-1“, разположена на територията на общините Чупрене и Белоградчик, област Видин, и община Чипровци, област Монтана. „След консултации с местната общност, като председател на Общински съвет – Белоградчик, изпратих декларация до Министерство на енергетиката, с копие до МОСВ и до областния управител на Видин“, заявява Боян Минков. 
„Определената за изкопни дейности, с цел проучването на наличие на метални полезни изкопаеми, площ „ЗБ-1“, попада изцяло в Натура 2000, зона „Западна Стара планина и Предбалкан“. Освен това тя е в близост до няколко защитени местности от национално значение. Същата е част и от бъдещия Природен парк „Западен Балкан“, за който е внесено проектно предложение в МОСВ“, пише в текста на декларацията-възражение. 
В нея се отбелязва още, че посочените екологични параметри са само част от притесненията на местната общност за съхраняването на природата в региона. Жителите на Белоградчик са силно обезпокоени и от негативното въздействие на подобна дейност, включваща евентуалното ежедневно използване на тежка изкопна техника, експлоатирането на и без това нарушената инфраструктура около селата Стакевци, Чупрене, Горни Лом и др., шумовите технологични мероприятия и всички останали негативни замърсяващи последствия. В декларацията Боян Минков напомня също така, че туризмът е изключително важен отрасъл в община Белоградчик и основен източник за препитание на местните жители. Председателят на ОбС – Белоградчик отбелязва още, че „предвиденото търсене и проучване на подземни богатства е в основен разрез с политиката ѝ за привличане на все повече посетители, търсещи почивка в спокоен и девствен регион, отдалечен от каквато и да било изкопна дейност“. 
Боян Минков предупреждава, че жителите на Белоградчик имат готовност да защитят исканията си за отмяна на решението на Министерството на енергетиката и с евентуални бъдещи протестни действия.