В Козлодуй се проведе Национално пълномащабно учение „Защита 2019 г.

Сподели: 

На 20 ноември в рамките на Национално пълномащабно учение „Защита 2019 г.“ в гр. Козлодуй беше проведено занятие по херметизация на обществена сграда и хранителен магазин, и евакуация на ученици и училищен персонал. Представители на Националния щаб и на Междуведомствената експертна група наблюдаваха действията при изпълнение на Плановете за защита при бедствия на община Козлодуй. При стриктно спазване на предписанията за подобни случаи, беше демонстрирана организацията и провеждането на  евакуация в СУ “Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Козлодуй. В условията на усложняваща се обстановка спасителните екипи подпомогнаха херметизацията на сградата на училището и магазин в града, и организираха медицински профилактики. Главният секретар на МВР главен комисар Ивайло Иванов се запозна на място с работата на екипите и даде висока оценка на координацията в работата и изказа задоволство от наличната техника.
Действията на всички структури на Единната спасителна система се наблюдават от представители на Международната агенция  за атомна енергия, Беларус, Украйна, Русия, като и на посолството на Япония у нас. Пълномащабното учение се проведе в рамките на два дни, като бяха проиграни ситуации на територията на четири области в страната.
Министърът на вътрешните работи Младен Маринов  ръководи Националния щаб формиран в рамките на Националното пълномащабно учение „Защита 2019 г.“