В Лом откриха нов Център за работа с деца и родители

Сподели: 

Основно ремонтираната и оборудвана сграда на бившата баня вече е социален ценър за образование и грижи в ранна детска възраст. Центърът бе открит от кмета д-р Георги Гаврилов. Гости на събитието бяха и историкът и социолог доц. Румян Сечков, педагогът Димитър Русинов – специалист по застъпничество и лобиране към Американската агенция за международно развитие и Петрика Дулгеру от международната организация REDI в Люксембург, която подпомага Източна Европа и Балканите.

„Благодаря на партньорите от „Рома Лом“ и фондацията SAVE A CHILD  от Норвегия, че успяхме да осигурим финансиране за изпълнението на този значим социален проект, който е насочен към най-уязвимите деца и родители. Ние осъществяваме един иновативен модел, в който местната власт, заедно с граждански сдружения и опита на една държава като Норвегия, работи екипно и успешно за подобряване на достъпа до образование, опазване на здравето и развитие на социални умения за деца на възраст до 6 години.“ – каза кметът.

Основният ремонт и оборудването на сградата е дейност по проектите „Комплексен модел за образование и грижи в ранна детска възраст в община Лом“ и „Интегриран комплекс от услуги за приобщаване и овластяване на ромите в община Лом“. Там ще извършват дейности в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства от уязвими групи за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата и ограничаване на предаването на бедността между поколенията. В проекта са включени 350 деца от 0 до 6 години, както и 200 родители, настойници или обгрижващи лица. Назначени са 19 социални работници и специалисти.

Проектите „Комплексен модел за образование и грижи в ранна детска възраст в община Лом“ и „Интегриран комплекс от услуги за приобщаване и овластяване на ромите в община Лом“ се изпълняват от Община Лом в партньорство с Фондеция „Рома – Лом“ и Фондация SAVE A CHILD от гр. Трондхайм, Норвегия. Първият е на стойност 461 642 евро , а вторият - 704 172 евро, осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и национално съфинансиране по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“.