В Монтанско 2342-ма души смениха личния си лекар

Сподели: 

През месец юни преизбор на общопрактикуващ лекар на територията на област Монтана е направен от 2342 здравноосигурени лица, съобщиха от Районната здравноосигурителна каса. Здравноосигурените лица могат да променят избора си на личен лекар всяка календарна година в периода от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември.
Актуална информация за регистрация при личен лекар може да се провери на официалния сайт на Националната здравноосигурителна каса – nhif.bg → „Услуги за граждани“ → „Проверка на личен лекар“
Безплатният уникалният код за достъп (УКД) Ви позволява:
Да проверите здравното си досие! При всяко установено несъответствие между написаното в досието и реално получената от Вас медицинска помощ сигнализирайте НЗОК/РЗОК!
Да упражните правото си да контролирате как се харчат парите от Вашите здравноосигурителни вноски.
Ако желаете да бъдете известени за всяко настъпило медицинско или дентално събитие (преглед, лечение в болница или при заболекар), включително и за децата Ви до 18 години или за лицата, на които сте настойници, ще бъдете информирани чрез посочен от Вас имейл.
Достъпът до здравното досие можете да осъществите и чрез личен електронен подпис.