В ОбС – Видин обсъдиха подкрепата за бежанците от конфликта в Украйна и кметските заплати

Сподели: 

Община Видин ще може да настанява бежанци от конфликта в Украйна в общински сгради, както и при необходимост да им помага финансово да посрещнат основните си потребности. Решението за това, след доста дълги дебати, бе взето на проведеното днес (28 март) заседание на видинския Общински съвет. Още едно предложение, включено в дневния ред, предизвика продължителни обсъждания – за увеличението на заплатите на кмета на община Видин и на кметовете на кметства. В крайна сметка обаче и то беше прието.
В началото на обсъждането на темата за подкрепата за бежанците от Украйна, думата поиска заместник-кметът на Видин Борислава Борисова, която обясни, че във връзка с възникналите въпроси от общински съветници по време на постоянните комисии, администрацията е подготвила допълнение към първоначалното предложение. В него изрично се упоменава, че предвидените за подпомагане на бежанците финансови средства ще са в размер на до 50 000 лв., които ще се разходват само при необходимост. „Мога да поема ангажимент на всяко заседание на Общински съвет, при нужда от разходване на тези средства, да давам отчет каква част от тях е използвана“, заяви заместник-кметът. Борисова разясни, че сумата от 40 лв., която държавата отпуска, е единствено за настаняването и изхранването на бежанците от конфликта в Украйна, докато финансовата помощ от Общината е за обезпечаване на потребности от първа необходимост, медикаменти и медицинска помощ и за осигуряване на други необходими пособия за бита.
Борислава Борисова посочи, че към момента във Видин са останали 34 украински граждани от първоначално настанените в началото на март около 50 души. Към тази бройка се прибавят и състезателите от отбора по каяк, които пристигнаха в нашия град преди дни.
Зам.-кметът също така изброи в кои общински сгради би могло да бъдат настанени граждани със статут на бежанци и получили временна закрила – стаи на Гребна база, Центъра за подкрепа на личностното развитие (градското общежитие), Средно училище „Христо Ботев“, при необходимост Спортна зала „Фестивална“, както и в свободните общински жилища и във всички общински сгради, които предлагат подходящи условия. „Останалите сгради ще се използват при необходимост – в случай, че се изчерпа капацитетът на общежитието. В момента в него са отстранени повредите по ВиК инсталацията и със средства на Общината стаите се привеждат в по-добър вид“, обясни Борисова.
Дискусията по въпроса продължи повече от 40 минути. По време на дебатите общинският съветник Пламен Трифонов отбеляза, че надеждите са конфликтът в Украйна да приключи скоро, но е напълно възможно военните действия да се проточат. Затова той изрази мнение, че в общинския бюджет, който предстои да се гласува, следва да бъде заделен резерв, който да се използва в случай, че 50-те хиляди лева бъдат разходвани.
Общинският съветник Цецко Иванов път отбеляза, че от войната могат да избягат и руски граждани. „Тях ще ги връщаме от границата ли?,“ риторично попита общинският съветник. Затова той предложи да се направи редакция и в решението да се запише, че средствата са за бежанци, пострадали от войната между Русия и Украйна. Война няма обявена, така че юридически подобна формулировка не е издържана – репликираха го негови колеги. В крайна сметка общинските съветници постигнаха консенсус и в окончателния вариант на единодушно приетото решение фразата „украински граждани (бежанци)“ беше заменено с „граждани със статут на бежанци от конфликта в Украйна“.
С 20% по-високи заплати ще получават кметът на община Видин и кметовете на кметства.
Средствата за увеличението са предвидени в държавния бюджет, като по време на дискусията стана ясно, че със същия процент ще скочат и трудовите възнаграждения на кметските наместници в община Видин.
Очаквано, темата доведе до дълги дебати, които се завъртяха основно около заплатата на кмета на общината. От опозицията предложиха да остане увеличението на възнагражденията на кметовете на кметства, а това на видинския градоначалник да отпадне. Думата взе и секретарят на Община Видин Валери Димитров, който обясни, че средствата за заплати на кметовете на общини и на кметства и на кметските наместници са държавно делегирана дейност. „По никакъв начин с предлаганото увеличение от 20% не се ощетява бюджетът на общинската администрация, тъй като това са пари, отпуснати от държавата, те не могат да се харчат за друго“, заяви Димитров. В крайна сметка предложението на опозицията беше отхвърлено, а при последвалото гласуване решението за по-високия размер на кметските заплати беше подкрепено от мнозинството общински съветници.
Видинският градоначалник д-р Ценков: Не съм станал кмет заради заплатата, а защото искам промяна в нашия град и община
Внасянето на предложението за увеличаване на заплатите на кметовете на кметства и на кмета на общината е в изпълнение на Закона за държавния бюджет за 2022 г., Закона за публичните финанси, Закона за местното самоуправление и местната администрация – това заяви пред журналисти кметът на община Видин д-р Цветан Ценков, който коментира основните предложения, включени в дневния ред на ОбС.  „Не съм станал кмет заради заплатата, а защото искам промяна в нашия град и община. Аз съм първият кмет, който е изминал над 35 000 км със собствения си автомобил. Всички мои съграждани виждат, че в града се движа с колело“, заяви д-р Ценков.
Той призова също така да не се спекулира с темата за бежанците, за да не се нагнетява още повече напрежение в нашето общество. „Случващото се в момента в Украйна е събитие в човешката история, което е без аналог през последните десетилетия. От самото начало на конфликта поддържам връзка с Антон Киссе, който е председател на Асоциацията на българите в Украйна. Първите два автобуса с бежанци дойдоха, тъй като Общината беше поела ангажимент да ги приемем и да направим каквото е във възможностите ни за тези хора – и това още преди държавата да създаде необходимата организация“, отбеляза д-р Ценков. „За последните 40 години България е загубила над 3 млн. души население – статистиката е катастрофална и като кмет се надявам нашето общество, държавата и правителството ни да осъзнаят необходимостта България да прибере нашите събратя от конфликта в Украйна – разбира се, тези, които биха желали да останат тук“, допълни д-р Ценков.
Кметът засегна и още една тема – годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 г., която не беше приета, тъй като не получи подкрепата на достатъчен брой общински съветници. Д-р Ценков припомни, че програмата е неразделна част от общинския бюджет за 2022 година, тъй като приходите от общинските имоти влизат в разчета и планирането на капиталовите разходи, които се предвиждат за финансиране със собствени приходи. „Това означава, че има риск в тази тежка година много от заложените капиталови дейности в селата и в град Видин да не бъдат осъществени. Надявам се на следващата сесия програмата да бъде гласувана“, каза д-р Ценков.

НИЕ