В ОбС – Видин решиха за атрактивен терен

Сподели: 

Да започне процедура за промяна предназначението на терена на бул. „Панония“ във Видин, където беше незавършеният закрит плувен басейн реши мнозинството в Общинския съвет. Откакто незавършеният строеж беше съборен, въпросът какво да се прави с терена неколкократно беше обсъждан в местния парламент. В предходния мандат обаче намеренията на общинското ръководство бяха блокирани. Сега обаче предложението на кмета д-р Цветан Ценков и неговия екип събра достатъчна подкрепа. 

Така бе дадена „зелена светлина“ да започне изработване на проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП), както и за ново разделяне на два имота – теренът, на който беше закритият плувен басейн и намиращият се в съседство с него терен (разположен между този терен и бул. „Панония“), в момента урегулиран „за паркинг“, така че да се обособят два нови поземлени имота, съответно с ново предназначение – „за общински пазар“ и „за обществено обслужване“. 

До това се стигна след дълги дебати, в които общинските съветници изразиха различни мнения за това какво следва да се прави с терена. 

Против намеренията на общинското ръководство се изказаха общинските съветници от ГЕРБ – именно отказа през миналия мандат на представителите на тази партия в местния парламент попречиха решението да бъде прието още в първия мандат на кмета Ценков. „По действащия Общ устройствен план тази територия е предвидена за ниско жилищно застрояване. По действащия подробен устройствен план – план за застрояване и план за регулация, е предвидено този имот да е „за спортен комплекс“. Това, което в момента ни е предложено на нас, е да се измени Общия устройствен план от такъв за „ниско жилищно застрояване“ да стане за обществено обслужваща дейност и самият поземлен имот да се урегулира в Урегулиран поземлен имот „за обществено обслужване“. Ние не сме съгласни с така направеното предложение, защото тази зона е близо до стадиона и там следва да се реализира точно изграждането на такъв спортен комплекс за нашите деца, тъй като няма достатъчно в града и няма къде да спортуват нашите деца“, обясни съветничката от ГЕРБ Александра Рачева. 

Грозна картинка – така определи съботният пазар в момента общинският съветник от „Левицата“ Димитър Велков, който напомни, че в предходния мандат бе сред инициаторите на референдум, който да потърси мнението на хората какво да се прави с този терен. Такъв референдум обаче така и не се случи. А сега общинският съветник заяви: „Аз смятам лично, че там трябва да се положат повече усилия върху подсигуряване на адекватни европейски условия, за да могат тези хора да си продават продукцията и адекватно да може Общината да използва този парцел“. И допълни, че тъй като не вижда това изпълнено в предложението на общинската администрация ще се въздържи при гласуването. 

Кметът на община Видин д-р Цветан Ценков от своя страна призова общинските съветници да подкрепят промяната в Общия устройствен план, защото е необходима промяна в облика на цялата тази зона – като се започне от стадиона, мине се през околната инфраструктура и се стигне до комплекс „Георги Бенковски“. Търси се решение и във връзка с имотите около стадиона, които в годините назад са реституирани и сега са частна собственост, допълни видинският градоначалник. „Дали тази точка ще я приемете, или не само ще покаже на видинчани вашата готовност наистина да се опитате да променяте към добро вашия град“, каза д-р Ценков на видинските съветници. „Аз се радвам, че има Общински съвет, който е обединен около идеята Видин да се развива. За Видин тепърва ще се говори… Видин се вижда вече в полезрението на държавата. С или без наше участие нещата ще се променят – препоръчвам ви а е с наше участие, защото ние за това сме избрани всички: и аз като кмет и вие като общински съветници“, заяви д-р Ценков. И заяви, че тепърва ще се обсъжда какво ще се прави с този терен. „Искате ли да имаме видински хали, или искате да си имаме тържище? Искате ли Общината да организира цялата тази търговска дейност и да подкрепи хората, или така ще си я оставим?“ – тези риторични въпроси зададе кметът км членовете на местния парламент. „Зоната около стадиона ще се промени. Там освен, че ще бъде общинският пазар, ще се създадат и други предпоставки за развитие на спорта, защото стадионът ни е на дневен ред“, каза още д-р Ценков. „Промяната в Общия устройствен план не значи едно или друго нещо – значи промяна, която тепърва ще се обсъжда от всички вас“, заяви той.

Промяната в Общия устройствен план се налага тъй като с разрушаването на закрития плувен басейн е отпаднало предназначението на имота за спортна инфраструктура, отбеляза на свой ред общинският съветник Генади Велков. „Сега променяме общия и подробния устройствен план – след това ще решаваме какво ще правим върху тези четири декара и половина приблизително бяха, ако не ме лъже паметта – какъв пазар ще се изгражда, дали и ще се продава ли изобщо останалата част“, посочи Генади Велков. 

Някога преди време някой е реституирал почти целите тренировъчни игрища зад стадиона, напомни общинският съветник. „И сега трябва да се търси вариант да бъдат заменени за други имоти на Общината – пак ще се решава в тази зала“, отбеляза той. Необходима е много работа, а това е първата стъпка. „Ще се опитаме до края на тази година или най-късно догодина с решения в тази зала да се премахне един пазар на едно незаконно място, каквото стои повече от 20 години вече на тези две улици и сега вече се разпространява съвсем кой където и както си иска. Дай боже да се направи и едно нормално тържище. Прави  първата крачка, която няма как а не бъде направена, ако искаме каквото и да е да се прави в тази територия“, подчерта Генади Велков. 

Последваха и други изказвания, като общински съветници от различни групи се солидаризираха с едната или другата позиция. След близо час дебати обаче с гласовете на 19 общински съветници предложението беше прието. Шестима гласува против, трима общински съветници се въздържаха.