В Община Кула очакват изоставането в приходите, в следствие на кризата с COVID-19, да бъде наваксано

Сподели: 

Обявеното през март и април извънредно положение във връзка с разпространението на COVID-19 доведе до редица негативни последици, една от които е намаляване на постъпленията в общинските хазни. В Община Кула изпълнението на приходите за първото шестмесечие на 2020 година е по-слабо в сравнение със същия период на миналата година, показват анализите. Но според кмета на общината Владимир Владимиров това забавяне е напълно възможно да бъде наваксано до края на годината и планираният общински бюджет да бъде изпълнен.
„През месеците март и април с около 70%, на база миналата година, бяха спаднали приходите на Общината – през тези месеци касовото плащане на данъци, такси и т.н. беше спряно, единствено постъпленията бяха чрез електронни разплащания и по банков път. Месеците май и юни горе-долу се компенсираха нещата, но не в същите рамки, които са били през 2019 година. Но мисля, че до края на годината това, което е заложено в бюджета като приходи, в значителна степен ще бъде изпълнено, ще може да се навакса изоставането“, обясни кметът на Кула.
Той съобщи, че предстои да започне работа по рекултивация на нефункциониращото старо сметище в Кула. „Вече сме сключили договор за изпълнение на проект за рекултивация на сметището с финансиране от Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020. Имаме избран изпълнител – по договор трябва на фирмата-изпълнител да бъдат преведени 20% от сумата като авансово плащане, което Общинският съвет гласува на заседание на 28 юли. Така че може да започне вече същинската работа по техническата рекултивация на сметището“, обясни кметът. Той допълни, че до края на годината трябва да завърши етапът на техническа рекултивация, след което в продължение на няколко години ще бъде извършвана биологична рекултивация. „На финала на този процес цялата територия, която на времето е била отредена и използвана като сметище, трябва да стане ливада“, обясни Владимир Владимиров.
Владимиров обясни, че на юлското заседание общинските съветници също така са гласували включването на средното училище в Кула в списъка на средищните училища, както и са утвърдили сформирането на поднормативни паралелки. Кметът допълни, че са приети и промени в общинска наредба, регламентираща отглеждането на животни в урбанизирана територия, така че да съответства на влезлия в сила в началото на годината нов Закон за ветеринарната дейност. Владимиров съобщи, че са били гласувани и обществениците, които на 19 август – Деня на Кула, ще бъдат наградени с почетна значка, утвърден е бил и списъкът на абитуриентите от випуск 2020, които също ще бъдат отличени на празника на града.
НИЕ