В община Ружинци започна подготовката за асфалтиране на улици в осем населени места

От общинската администрация представиха анализ на състоянието на уличната и пътната мрежа в общината
Сподели: 

Започнала е подготовката за подсипване с фракция и асфалтиране на улици в населени места в община Ружинци, съобщи кметът на общината Александър Александров. Предстои да бъдат направен основен ремонт на 40 улици, които са на територията на осем села в общината.
„Средствата са подсигурени по ПМС № 360/2020, защото със средства от бюджета няма как да изпълним подобряването на инфраструктурата в общината. Целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 година беше в размер на 413 900 лева, а за 2022 г. ще е 529 200 лв., което е крайно недостатъчно за извършване на всички необходими ремонти. Без държавна подкрепа няма как да подобрим живота на хората и да спрем миграцията и обезлюдяването. По много европейски програми сме недопустими или ако сме участвали, не сме одобрявани поради малък брой жители“, коментира кметът Александров.
В с Дреновец ще се ремонтират ул. „Иван Вазов“ от №1 до №4; ул. „17 партизани“ от №9 до №15; ул. „Железничар“ от №1 до №31А; ул. „Зоя Космодемянска“ от №1 до №13; ул. „Коста Йорданов“ от №11 до №17; ул. “Гробищна“; ул. “Милин камък“ от №1 до №8; ул. “Магура“ от №1 до №12; ул. “Бдин“ от №1 до №7; ул. “9 септември“, от №9 до №30А; ул. „Железничар“ от № 37 до № 67; ул. „Чепино“ от №1 до №3; ул. „Васил Левски“ от №9 до №11; ул. „Чавдар“ от №5 до №9; ул. „Училищна“. В село Ружинци ще бъдат извършени ремонти на ул. „Боян Чонос“ от №3 до №16; ул. „Петър Първанов“ от №1 до №8; ул. „Боян Статев“ от №1 до №14; ул. „Георги Младенов“ от №1 до №9; ул. „Горан Богданов“ от №13 до кръстовище; ул. „23 септември“ от №22 до №32; ул. „Стефан Караджа“ от №1 до №7; ул. „Васил Иванов“ от №1 до №16; ул. „Горан Ценов“ от №1 до №16; ул. „23 септември“ от №1 до №42; ул. „Кирил и Методий“ от №1 до №7.
В село Гюргич за ремонт са предвидени ул. „Ленин“ от №2 до №34; ул. „Васил Коларов“ от №5 до №43.
В Бело поле ще бъдат ремонтирани ул. „Гаврил Генов“ от №2 до №8; ул. „Никола Витков“ от №1 до №9; ул. „Трайчо Костов“; ул. „Хаджи Димитър“ от №1 до №3; ул. „Живко Пуев“ от №1 до №90; ул. „Витко Иванов“ №1 до №11.
В с. Черно поле ще бъде асфалтирана ул. „Г. Димитров“ от №1 до №62.
В с. Дражинци ремонтни дейности ще се извършват на ул. „Г.Димитров“ от №1 от №23; ул. „Извън село“ от №2 до №6.
В с. Тополовец предстои ремонт на ул. „Максим Горки“ от №16 до № 20; ул.„ Бонония“ от № 2 до № 3.
В с. Плешивец ще бъде ремонтирана ул. „Първа“ от №1 до №42.
112 км е общата дължина на улиците в населените места на община Ружинци, а 33,5 км е дължината на общинските пътища. От общинската администрация са направили

анализ за състоянието към момента на общинската пътна и улична мрежа.

Той показва, че 65% от улиците в селата на общината са със сериозни деформации. Основните видове деформации са нарушена асфалтова цялост, единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания, пропадания в отделни участъци и др.
– по улици:
• Общо асфалтова настилка – 43 км (отлично състояние – 10 км, добро състояние – 8 км, задоволително състояние – 12 км, незадоволително състояние – 8,3 км, лошо състояние – 2 км). Състояние: задоволително
• Общо паважна настилка – 0 км.
• Общо трошенокаменна настилка – 29 км (отлично състояние – 0 км, добро състояние – 5 км, задоволително състояние – 10 км, незадоволително състояние – 11 км, лошо състояние – 3 км). Състояние: незадоволително
• Общо земна настилка – 40 км (отлично състояние – 0 км, добро състояние – 5 км, задоволително състояние – 15 км, незадоволително състояние – 5 км, лошо състояние – 5 км). Състояние: задоволително
– по общински пътища:
• Общо асфалтова настилка – 43 км (отлично състояние – 10 км, добро състояние – 8 км, задоволително състояние – 12 км, незадоволително състояние – 8,3 км, лошо състояние – 2 км). Състояние: задоволително.
• Общо паважна настилка – 0 км.
• Общо трошенокаменна настилка – 29 км (отлично състояние – 0 км, добро състояние – 5 км, задоволително състояние – 10 км, незадоволително състояние – 11 км, лошо състояние – 3 км). Състояние: незадоволително.
• Общо земна настилка – 40 км (отлично състояние – 0 км, добро състояние – 5 км, задоволително състояние – 15 км, незадоволително състояние – 5 км, лошо състояние – 5 км). Състояние: задоволително.
Общо състояние на настилките на улиците: задоволително.
• Общо асфалтова настилка – 27,5 км (отлично състояние – 0 км, добро състояние – 6 км, задоволително състояние – 7,5 км, незадоволително състояние – 1,5 км, лошо състояние – 11.8 км) Състояние: незадоволително
• Общо паважна настилка – 0 км.
• Общо паважна настилка – 0 км.
• Общо земна настилка – 6 км. (отлично състояние – 0 км, добро състояние – 0 км, задоволително състояние – 0 км, незадоволително състояние – 6 км.) Състояние: задоволително
Общо състояние на настилките по общинските пътища: незадоволително. Основни видове деформации: нарушена асфалтова цялост, единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, слягания, пропадания в отделни участъци, загуба на напречна и надлъжна равност на настилката и др.