В община Ружинци 11 младежи започнаха работа

Сподели: 

В община Ружинци нови 11 лица са назначени по програмата „Нови възможности за младежка заетост“, съобщи кметът на общината Александър Александров. Той уточни, че продължителността на заетостта ще е 6 месеца. А това е поредното доказателство, че ръководството на общината, където най-големият проблем е именно безработицата, активно работи за осигуряване на възможности за работа на населението в трудоспособна възраст, като за целта се използват всички регионални и национални програми за заетост.
Новоназначените младежи ще заемат различни длъжности, от които общинската администрация и кметствата имат потребност, а именно: един портиер, двама шофьори, двама служители за поддръжка на спортни съоръжения, петима пазачи невъоръжена охрана и един инкасатор – събирач данъци и такси, който е с висше образование. Четирима от младежите ще работят в село Ружинци, трима – в село Черно поле, двама – в село Дреновец, и по един – в селата Бело поле и Дражинци.