В Общинския съвет обсъждаха бъдещето на видинското пристанище

Сподели: 

Дълга дискусия за бъдещето на видинското пристанище се проведе на 27 май в местния парламент на Видин. Повод за това бе внесеното от общинската администрация предложение Общински съвет – Видин даде съгласие кметът д-р Цветан Ценков да подаде документи пред министъра на транспорта и съобщенията за предоставяне на концесия на пристанище за обществен транспорт Пристанище Видин - Център /пътнически терминал/, което е публична държавна собственост, както и да упълномощи градоначалника да изготви необходимите документи за създаване и регистриране на търговско дружество със сто процента общинско участие, което да управлява пристанищните услуги и съпътстващи дейности.

Пристанище Видин – Център /пътнически терминал/ е разположено в централната градска част от км 789.900 до км 791.300, с кейова стена с дължина 1440 м, наклонен тип. Пред кея са монтирани четири понтона за приемане и бункеровка на български и чуждестранни кораби. Според общинското ръководство, предоставянето на концесия за пристанищни услуги ще създаде условия за увеличение на инвестициите в пристанищни услуги и съпътстващи дейности като: реконструкция, рехабилитация и модернизация на Пристанище Видин – Център, осигуряване на нови работни места и квалификация на специалисти. Същевременно се напомня, че останалата инфраструктура около самия пътнически терминал е публична общинска собственост.

В мотивите към внесеното в Общинския съвет предложение също така се посочва, че действията по създаването на общинското дружество са продиктувани от необходимостта за свързване на туристическия поток, дължащ се на круизните кораби, които пристават в пристанището, с историческите забележителности на града и региона. Във внесените в Общинския съвет материали е отбелязано също, че не по-малка е амбицията на Община Видин за иницииране разкриването на пътническа линия по река Дунав, по маршрута Видин-Лом-Оряхово-Никопол-Свищов-Русе-Силистра.

Дебатите около предложението започнаха още при обсъждането на дневния ред. Повод за това бе настояването на съветника Огнян Ценков точката да отпадне от дневния ред, тъй като противоречи на Закона за концесиите. Същите съображения изказа и съветникът Цецко Иванов, който посочи, че Общинският съвет може да гласува учредяването на общинско дружество, но е необходимо това дружество да има структура и правилник за дейността, наименование, да е ясна юридическата форма и т.н. Отбелязано беше още, че концесията по същество е състезание, при което концесионер става далият повече пари – така няма как да се гарантира, че едно бъдеще общинско дружество ще спечели концесията.

Всички действия на Община Видин ще бъдат предприети в съответствие със законодателството, като това предложение е само първата стъпка, обясни кметът д-р Цветан Ценков. „Тук не става въпрос за самата концесия – тук става въпрос да се даде съгласие да се задвижат нещата. Тепърва ще се създава общинско дружество, тепърва ще започнат разговори с Министерство на транспорта“, заяви градоначалникът. „Видин има огромна нужда да стопанисва бреговата линия, да взима таксите от спиращите кораби и яхти, които се надявам в следващите години да стават все повече и повече“, категоричен беше д-р Ценков. Той посочи, че явно държавната власт не се интересува от нашия край и затова местната власт във Видин е тази, която има интерес да се раздвижат процесите, така че в Общината да влязат повече приходи.

Председателят на ОбС – Видин Генади Велков на свой ред каза, че, след като се е запознал с материала, е разговарял с няколко юристи е доколкото е осведомен подобно нещо на друго място не е правено. Той подчерта, че всички въпроси около бъдещото предприятие и всичко останало ще го решава следващият Общински съвет. „Сега целта е да не позволим някой да вземе пристанището и да си направи каквото иска в най-хубавата част на града. Второ, ако успее Общината да изкара някакви пари – чудесно. И трето – да има някакъв ред при посрещането и изпращането на туристите. Всичко, което говорим сега, ще стане безпредметно, ако от Министерството заявят, че нямат намерение да дават концесия. Първо трябва да знаем какви са намеренията на Министерството“, каза Генади Велков.

В крайна сметка настояването на част от общинските съветници материалът да бъде върнат за прецезиране беше отхвърлено. При финалното гласуване обаче не бе събрана достатъчна подкрепа и самото предложение също не бе прието.