В Ружинци търсят мнението на гражданите как да се развива общината в периода 2021 – 2027 г.

Сподели: 

В Ружинци стартира процедура по разработване на план за интегрирано развитие на общината за периода 2021 – 2027 година. Водени убеждението, че участието на гражданите в този процес би гарантирало качеството и реалистичността на важния стратегически документ, кметът на Ружинци Александър Александров и неговият екип апелират към жителите на общината да се включат, като попълнят специално разработена за целта онлайн анкета. 
Допитването до населението се провежда онлайн (линк може да бъде намерен на интернет страницата на Община Ружинци) предвид извънредната ситуация, свързана с COVID и невъзможността за провеждане на анкета на живо и на работни срещи. Чрез анкетата всеки жител на общината ще може да сподели своето мнение за това кои са най-важните проекти, които трябва да бъдат реализирани през следващия 7-годишен период, включително за конкретното населено място, в което живее. „Попълването на анкетата ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на плана! Бъдете активни и отговорни към местното развитие!“, е призивът, с който общинската администрация се обръща към жителите на община Ружинци. 
Разработването на План за интегрирано развитие на община Ружинци за периода 2021-2027 г. е в изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите 7 години.