В 260 видински домакинства вече са монтирани по-екологични отоплителни уреди

В началото на 2023 година ще бъде обявена нова покана за набиране на заявления от желаещи да подменят отоплителните устройства в жилищата си
Сподели: 

Вместо на дърва и въглища, 260 видински домакинства вече се отопляват с нови по-екологични отоплителни уреди благодарение на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Видин“. До 19 декември са монтирани 68 пелетни котли, 82 пелетни камини, общо 104 климатика, както и 6 броя топловъздушни камини. Дейностите по проекта се изпълняват в срок.
Данните съобщи заместник-кметът на община Видин Десислава Тодорова, която на проведеното днес (19 декември) заседание на Общинския съвет (ОбС) отчете текущото изпълнение на проекта. Тя направи изказване по време на дебатите при разглеждането на предложение за осигуряване на оборотни средства чрез захранване с 1 500 000 лв. на банкова извънбюджетна сметка по проекта.
В началото на обсъждането общинският съветник Людмил Димитров постави въпроса от кое перо на бюджета ще бъдат взети тези 1 500 000 лв. Той обърна внимание, че почти във всеки проект се налагат финансови корекции, тоест не се възстановяват всички пари и попита има ли гаранции, че тези 1 500 000 лв. ще бъдат възстановени в общинския бюджет. А колегата му Огнян Ценков се поинтересува какви корекции към момента са наложени по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Видин“
Отговор на въпросите даде Десислава Тодорова, която обясни: „Проектът е на стойност 12 милиона лева и Общината няма да се справи без поемане на кредит за обороти средства от Фонд „Флаг“. Такова предложение ще бъде внесено за гласуване в Общинския съвет в началото на следващата година, като от кредита ще бъдат възстановени и средствата към общинския бюджет. Това се налага, защото проектът е много дълъг и верификацията на средства от страна на Управляващия орган става в рамките на три-четири месеца. Междувременно ние се отчитаме редовно, но верификацията отнема време, през което трябва да сме в състояние да заплащаме на фирмите-изпълнители, за да не прекъсват те своята работа. Затова Общината навреме предприема всички мерки за осигуряване на необходимите оборотни средства“.
По отношение на темата за финансовите корекции, Тодорова поясни, че проектът е разделен на два етап. По първия етап, който включва „меки мерки“, има наложена корекция от 5% върху стойността на сключен договор с фирма-изпълнител за 380 000 лв. Във връзка с втория етап, през който се извършва реалната подмяна, преди три седмици Общината е получила писмо от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2020 г.“, че няма забележки или установени нарушения във връзка с проведената обществената поръчка за избор на изпълнител за монтажа на новите екологични отоплителни уреди.
Общинският съветник Димитър Велков обърна внимание на получени сигнали от граждани, които алармират, че при идването на фирмата, извършваща монтажа, им е казвано, че трябва да заплатят определена сума и затова те се отказват. Десислава Тодорова подчерта, че в договора, подписан от всеки одобрен за получаване на нов отоплителен уред кандидат, изрично пише, че разходите, свързани с изграждане на отоплителната инсталация са за сметка на собствениците на имота. Според нея, основната причина за откази е повишената цена на пелетите. „Тъй като се справихме много добре с набирането на заявления, Община Видин получи допълнителни над 3 милиона лева. Това ще даде възможност януари месец догодина да бъде обявена още една покана за набиране на заявления от желаещи да получат нови екологични отоплителни уреди. Тогава ще могат да кандидатстват както отказалите се, като променят желанието си, така и хора, които до момента не са подавали заявления“, каза заместник-кметът.
НИЕ