ГКПП Дунав мост Видин – Калафат работи на пълен капацитет

Внедряване на система за електронно управление на трафика е сред възможностите за облекчаване на тежкотоварния трафик в посока изход към Република Румъния, обсъдени на работна среща Областна администрация – Видин
Сподели: 

Граничният контролно-пропускателен пункт на Дунав мост 2 работи при пълен капацитет, като в момента се обработват между 1100 и 1200 тежкотоварни автомобила на денонощие. Това стана ясно на проведена в Областна администрация – Видин работна среща, на която се обсъдиха възможностите за облекчаване на тежкотоварния трафик в община Видин, в посока изход към Република Румъния. На срещата, която се проведе по инициатива на видинския областен управител Огнян Асенов, присъстваха заместник областният управител Шишман Чаушев, кметът на община Видин, ръководителите на ОД на МВР, ОПУ – Видин, Областен отдел на „Автомобилна администрация“ - Видин, ГПУ – Видин и изпълнителният директор на „Дунав мост Видин – Калафат“ АД.
В хода на разговорите се разбра, че към настоящия момент на територията на община Видин са налични седем паркинга за изчакване преди преминаване през Дунав мост 2. Общият капацитет на паркингите е почти 1100 тежкотоварни автомобила.
Изпълнителният директор на „Дунав мост Видин – Калафат“ АД инж. Людмил Димитров информира присъстващите, че благодарение на съвместната работа на институциите на ГКПП Дунав мост Видин – Калафат се работи на пълен капацитет, като едно пропускателно платно е за лекотоварни автомобили, а останалите пет платна работят с тежкотоварните автомобили. Заплащането на таксата за моста се извършва своевременно, за по-малко от една минута. Димитров отчете положителния резултат от предходните срещи между компетентните институции и отбеляза, че ако допреди месец на пункта са обработвани средно по 900 тежкотоварни автомобила в денонощието, то в момента се обработват между 1100 – 1200 тежкотоварни автомобила, което е и максималният капацитет на граничния пункт в сегашния му вид. Людмил Димитров информира присъстващите, че след проведена среща в Република Румъния от румънска страна е поставен въпросът да се проучи възможността за разширяване на граничния пункт (проучването ще бъде направено от румънска страна).
По време на срещата Иван Иванов, началник на областен отдел „Автомобилна администрация“ – Видин, представи идеен проект на система за електронно управление на трафика, която би могла да доведе до облекчаване на тежкотоварния трафик на територията на община Видин в посока изход към Република Румъния. Проектът предвижда преминаване на всички тежкотоварни автомобили през един или повече буферни паркинги, преди преминаването на Дунав мост 2. Идеята е електронна система, още преди влизане в град Видин, да насочва автомобилите към буферен паркинг със свободни места за изчакване. При вход в паркинга превозното средство се регистрира и получава номер за последващо напускане на паркинга, като се взимат под внимание видът на товара му, оставащото време на водача на превозното средство до следващата му задължителна почивка и т.н.
Във връзка с представения идеен проект участниците в срещата се обединиха около мнението, че изграждането на електронна система за насочване на тежкотоварния трафик към буферни паркинги е удачен вариант за облекчаване на ситуацията с километричните опашки от тежкотоварни автомобили. Необходими са обаче допълнителни проучвания относно нормативните възможности за изграждането на системата, дефиниране на потенциален възложител и осигуряване на финансов ресурс. В края на работната среща присъстващите се договориха в кратък срок началникът на областния отдел на „Автомобилна администрация“ да представи на вниманието на присъстващите по-детайлна информация за идейния проект, с цел предоставяне на становища, коментари и предложения от участващите в срещата институции.
До средата на месец декември предстои и провеждане на среща със собствениците/ползвателите на седемте паркинга, ползвани за престой на тежкотоварните автомобили, за обсъждане на идеята за внедряване на електронната система.