Готови са списъците с класираните кандидати по третата покана за подмяна на отоплителните уреди

Сподели: 

Списъците с класираните кандидати и тези от резерва по третата покана за подмяна на отоплителните уреди, са публикувани на интернет страницата на Общината, в рубриката „На фокус“. С класираните кандидати ще бъдат сключени договори, като графикът за подписване на договорите ще бъде публикуван допълнително. При неявяване на някой от класираните кандидати в определения срок за подписване на договора, съгласно графика, той автоматично отпада от списъка, като ще бъде заместен от кандидатите в резерва, със същия уред/уреди като на неявилия се кандидат, съобщиха от Община Видин.

Проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС