Гражданите могат да проверят онлайн номера на избирателната секция и мястото на гласуване на изборите на 9 юни

Сподели: 

Избирателите български граждани вече могат да проверят номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите на 9 юни 2024 г. – за членове на Европейския парламент и на Народното събрание. Справката се осигурява от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към МРРБ. Информация за адреса на избирателната секция може да бъде получена на следния интернет адрес: https://www.grao.bg/elections/. Проверка може да бъде направена и чрез безплатно обаждане за страната на стационарен или мобилен телефон на номер 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO") в работни дни между 9:00 и 17:30 часа.

Всеки избирател, който има постоянен и настоящ адрес в различни населени места, може да поиска вписване в избирателния списък по настоящ адрес. Това става чрез продаване на електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.
Общинските администрации, след идентификация с електронен подпис чрез сайта https://www.grao.bg/elections/, имат възможност да обработят информацията за подадените до тях заявления за гласуване по настоящ адрес.

Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, трябва да имат предвид, че ще могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 28.05.2024 г.