Да се научим да предприемаме!

Кампанията „Пътят на предприемача“ се разгръща с три обучения в Северозападния регион
Сподели: 

„Консендо“ – екип, специализиран в предоставянето на консултантски бизнес услуги и консултиране в сектора на управлението и оптимизирането на личните финанси, гостува в Северозападния регион със серия напълно безплатни обучения в рамките на авторската кампания “ПЪТЯТ НА ПРЕДПРИЕМАЧА“. Предстои обучение в гр. Монтана на 28.11.2019 г. Следващите спирики с още обучения по „Пътят на предприемача“ ще са на 5.12.2019 г. във Видин и на 12.12.2019 г. във Враца. Обученията предлагат практични познания в боравенето с личните ресурси. Фокус ще са мотивацията и инициативността. Сред темите, по които ще си говорим откровено, са: поставянето на личните цели; неработещите представи и навици за парите и тяхното управление; предприемачески подходи за развитие; нужните първи стъпки за един предприемач.
Защо “Пътят на предприемача“ се разгръща именно в този регион?
По данни на Евростат най-много млади хора без ангажименти към образование или работа има в тази част на страната - цели 45%. Заради демографската криза в региона в много от малките градове липсват достатъчно работни места и позиции за младите хора, които живеят там. В резултат на това селата се обезлюдяват, а жителите на необластните градове рязко намаляват. Това води до затихване на икономическите функции на тези населени места и същевременно до риск от открояващи се социални дефицити – липса на интелектуални забавления, ограничен достъп до интернет, недостиг на информация за възможности за обучение и работа, вследствие на което настъпват и неблагоприятни промени в социалната среда. Всичко това поставя пред младите хора в малките населени места риск от липса на мотивация за развитие и амбиция за израстване.
С кампанията “Пътят на предприемача” екипът на „Консендо“ има за цел да вдъхнови ефективна промяна в нагласите. „Мисията ни е да насърчим тези момчета и момичета да придобият самочувствието, че могат да управляват сами живота си, да са финансово грамотни и да не се страхуват да поемат рискове“, обяснява Павел Хрисков, управляващ партньор на „Консендо“.
Изборът ни на градове - домакини е натоварен със символика – Монтана, Враца и Видин се отличават с изключително културно-историческо минало, но са и градове на младите хора с потенциал да допринасят за бъдещето му, смятат в „Консендо“. Обученията са напълно безплатни. „Всички млади хора, които вярват в качествата си, но се колебаят как да ги приложат най-ефективно, са добре дошли!“, заявяват от „Консендо“.

***

Екипът на „Консендо България“ включва консултанти, счетоводители, данъчни и юридически експерти, специалисти по човешки ресурси и информационни технологии и финансови и застрахователни консултанти. Клиентите на Консендо България са многонационални компании, организации от публичния сектор, частни компании, предприемачи, семейни бизнеси и физически лица.