Два пъти повече здравноосигурени във Видинско са сменили личния си лекар през декември 2021 г.

Сподели: 

3421 здравноосигурени лица са попълнили регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар през декември, с което са реализирали свободното си право на преизбор на личен лекар през регламентирания срок, съобщиха от Районната здравноосигурителна каса във Видин. Броят им е два пъти повече, сравнено с данните за месец юни 2021-ва година – 1534 здравноосигурени лица. От РЗОК – Видин отбелязаха, че община Белоградчик е останала с една лекарска практика по-малко, което е обективната причина за значително по-големия брой лица през последния месец на годината (в община Белоградчик лекарските практики вече са две). Данните за месец декември 2020-та година – 1360 здравноосигурени лица са сменили личния си лекар.
През декември, подобно на летните месеци, в Районната здравноосигурителна каса при работата с граждани се наблюдават процеси, свързани с прибирането на наши съграждани от друга европейска държава, където е имало престой или пребиваване. Сред причините за смяната на личен лекар се открояват още влошен достъп до медицинско обслужване в условията на усложнена епидемична обстановка и по-обичайното – отказ да се издаде направление/я за консултация и съвместно лечение, показват още анализите на РЗОК – Видин.
Все повече се откроява online формата за обратна връзка с гражданите, където и да се намират.
Следващата възможност за преизбор на общопрактикуващ лекар е през месец юни 2022-ра година.
От РЗОК – Видин напомнят, че по всяко време може да се провери последната актуална регистрация при личен лекар на официалния сайт на Националната здравноосигурителна каса: nhif.bg, рубрика „Услуги за граждани“, „Проверка на личен лекар“.