Две нови станции ще отчитат чистотата на въздуха в Монтана

50 домакинства получиха безплатно нови екологични уреди за отопление през зимата
Сподели: 

В Монтана 50 домакинства получиха безплатно нови екологични уреди за отопление през зимата, съобщи кметът Златко Живков. Мярката е част от пилотната фаза на проект за подобряване на качеството на атмосферния въздух, изпълняван по програма LIFE на Европейския съюз. В града са монтирани и две мобилни станции за измерване нивата на фини прахови частици и полициклични агрегатни въглеводороди. Показателите от тях ще могат да бъдат проследени на електронно табло на сградата на Общината и на сайта на програма LIFE. Чрез станциите ще може да се отчита и причината за замърсяването на въздуха.
Монтана е първата от шест общини, която изпълни пилотната фаза от интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“. В него координиращ бенефициент е Столична община, с бенефициенти партньори общините Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана.
„Наблюдавам работата на общините през последните 20 години и Монтана е сред първите, които реализираха европейски проекти във всички сфери на околната среда – заяви Нона Караджова, бивш министър на екологията и член на управителния орган на програма LIFE. - От шестте общини в интегрирания проект Монтана е най-малка, но изпълни всичките си дейности в пилотната фаза. От изпълнението на този проект, зависят преговорите за новия финансов ресурс, който ще отпусне ЕС на България в следващия програмен период“, допълни още Караджова.
Бюджетът за Община Монтана в този проект е близо 1 746 000 лева. Собственото участие е близо 699 хиляди лева. По проекта ще бъдат подменени уредите на 528 домакинствата от Монтана, като 50 домакинства са обхванати в пилотната схема, а останалите 478 ще бъдат обхванати в основната схема следващите четири години.
Очакваното намаление на емисиите на фини прахови частици са 8 тона годишно.