Десислава Тодорова, заместник-кмет на Видин: Работи се по проекти с високо обществено значение

Сподели: 

Предложения във връзка с три проекта ще бъдат внесени за гласуване на следващото заседание на Общински съвет – Видин. Това съобщи заместник-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова. Тя уточни, че по „Норвежката програма“ ще се кандидатства с проект за подмяна на улично осветление в четири квартала с LED осветление, с цел реализиране на икономия от електричество. Община Видин възнамерява да кандидатства пред Министерство на културата за финансиране довършване и въвеждане в експлоатация на Общински драматичен театър. Към Министерство на младежта и спорта пък ще бъде подаден проект за основен ремонт на закритата лекоатлетическа писта.
Десислава Тодорова припомни и проектите, с които в края на миналата година Община Видин кандидатства по ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ – въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 13 многофамилни жилищни сгради; подобряване на енергийната ефективност в общински административни сгради, включващо като обект сградата на общинската администрация; изграждане на 37 социални жилища в град Видин; основна реконструкция на четвърта част на централна пешеходна зона – от Младежкия дом до Спортна зала „Фестивална“. Това са инфраструктурните проекти с високо обществено значение, включени в инвестиционната програма на Община Видин, които предстои да стартират през следващата година, подчерта заместник-кметът на община Видин.
„В срок подадохме проект към Министерство на образованието и науката по „Норвежката програма“ за Младежкия дом, където безвъзмездната финансова помощ е 100%. Очакваме проектното предложение да бъде оценено през март месец“, съобщи Десислава Тодорова.
Тя допълни, че друг важен проект за гражданите на Видин е реставрацията на видинската Синагога и превръщането й в Културен център „Жул Паскин“. В момента се уточняват детайлите във връзка с тръжната документация и предстои в кратки срокове да бъде обявена обществената поръчка за избор на изпълнител.
Работи се и по тръжната документация за проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“, който е на стойност 12 454 000 лева. В първа фаза ще бъдат изготвени анализи и широка информационна кампания, а втората фаза на проекта, реалната подмяна на отоплителните уреди предстои да бъде реализирана през следващата година.
„Представяли сме вече нашата визия относно инвестициите и това, което сме заложили за пръв път в бюджета – изготвяне на технически и идейни проекти, а именно, актуализация на Общ устройствен план на Видин, технически документи за Крайдунавския парк и други обекти“, посочи още Десислава Тодорова. Тя подчерта, че 2020 година е изключително стратегически важна за всички общини – през тази година трябва да се подготвят технически и идейни проекти, за да може през следващия програмен период да има готовност при първа възможност след като се обявят оперативните програми да се кандидатства за реалната реализация на проектите. Именно към това са насочени и усилията на Община Видин, категорична беше Тодорова.
НИЕ