Детективи на европейски проект стават ученици от ГПЧЕ - Видин

ОИЦ – Видин е избран за участник в дейностите на пилотен проект Open Cohesion School на Европейската комисия
Сподели: 

Република България бе селектирана да се включи в пилотния проект на Европейската комисия Open Cohesion School („Училище за отворена европейска кохезия“). Инициативата се състои в насърчаване ангажираността на учениците в мониторинга на инвестициите от европейски проекти чрез използване на публично достъпни „отворени“ данни и посещения на място. Нашата страна заяви желание за участие в пилотния проект чрез Мрежата от областни информационни центрове, конкретно с шест от центровете: във Видин, Бургас, Пазарджик, Силистра, Шумен и Ямбол, които в своята дейност през годините са демонстрирали специално отношение и традиция в работата с ученици.
Eкипът на Областен информационен център – Видин (ОИЦ) селектира, със съдействието на Регионалното управление на образованието, видинския участник в инициативата: 11 „б“ клас от ГПЧЕ „Йардян Радичков“ - Видин, с класен ръководител Милена Ружева. До края на настоящата учебна година учениците от избрания клас ще извършват, със съдействието на екипа на ОИЦ-Видин, граждански мониторинг на един проект с европейско финансиране, като за целта използват публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение на ЕСИФ в България (ИСУН 2020).
На 10 декември младите хора и техния класен ръководител проведоха първата си среща в ОИЦ-Видин. Управителят на Центъра Мариела Савкова ги запозна с проекта Open Cohesion School, който в България ще се нарича „Детективи на европейски проекти“. Експертът Яна Гъркова представи на учениците Информационната система за управление и наблюдение на европейските фондове, а експертът Цветомир Ценков демонстрира как се работи със системата.
Областен информационен център-Видин работи интензивно с младежи още от създаването си преди осем години. До момента са реализирани множество инициативи, насочени към развитието на учениците и разширяването на познанията им за възможностите за финансиране от ЕС, образованието и трудовата им реализация, с подкрепата на Съюза: Международна лятна академия на ОИЦ-Видин, участие в кампании на мрежата от 27 областни информационни центъра, „Младежки парламент - Видин“, „Мениджър за един ден“, обучения за писане на проекти и управление на проектния цикъл, викторини и дискусии.