Детска академия за спорт и превенция ще функционира през лятото в Кула

Сподели: 

На 5 юли от 09.30 часа в културно-исторически парк „Кастра Мартис“ в гр. Кула ще се открие „Детска академия за спорт и превенция“, организирана в партньорство от Районното управление на МВР - Кула, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Кула, Община Кула, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, СУ „Васил Левски“ - Кула, ДГ „Звънче“ - гр. Кула и др.

Идеята на Лятната детска академия е да се организират и провеждат безплатни, системни дейности и занимания с децата през периода на ваканцията, насочени към повишаване на знанията и възможностите им по отношение на справянето с бедствия и аварии, пътна безопасност, оцеляване сред природата и превенция на рисково поведение. 

„Детска академия за спорт и превенция“ в Кула стартира в началото на юли и приключва в началото на септември 2024 г. Предвижда комплекс от различни събития, провеждани всяка седмица. Включени са разнообразни дейности (творчество, природа, сигурност, превенция, спорт), целта на които е децата да се забавляват, да придобият основни знания и умения, които ще им бъдат полезни в житейски план.

Основните застъпени теми са: „Пътна безопасност“, „Пожарна и аварийна безопасност“, „Оцеляване в природата“, „Превенция на трафика на хора и безопасно сърфиране в интернет“, „Превенция на употреба и злоупотреба с наркотични вещества“ и др.

Освен това, децата ще се запознават с бита и културата от миналото чрез провеждане на събития, на които се отбелязват исторически дати и национални празници, ще приготвят ястия по стари готварски рецепти и ще научат какви са били игрите на децата през 20 век, ще се провеждат конкурси и спортни състезания, занимания в „зелена класна стая на открито“, екологични инициативи и др. 

Предвидено е след стартиране на Академията, тя да се провежда ежегодно през време на лятната ваканция. Организаторите имат свобода на действие за развитие на идеята, добавяне на различни теми и практически занимания с децата и др.

Готов е графикът на събитията включени в „Детска академия за превенция и спорт“ – Кула. Първото събитие предвижда посещение на Общинска администрация Кула и запознаване с нейните функции.