Детските ясли и градини във Враца започват работа от 1 юни

Сподели: 

От 1 юни детските ясли и градини във Враца ще започнат работа. Създадена е организация от експертите в местната администрация, като оптималният брой деца в група ще бъде между 12 и 16. В случай на едновременно присъствие на повече от 20 възпитаници на съответната детска ясла или градина, ще се създават подгрупи. През изминалата седмица бе проведено проучване от педагогическия персонал сред  родителите, като към момента няма група, в която да е заявено присъствие на повече от 20 деца.

С цел облекчаване на процеса по възстановяване посещението в детските ясли и градини, на родителите няма да бъдат изисквани медицински бележки. От отдел „Образование и здравеопазване“ припомнят, че ще  бъдат приемани само деца, които са посещавали съответното заведение преди да бъде обявено извънредното положение на 13 март 2020 година.

Във връзка с постъпили въпроси от страна на родители на децата на бъдещите първокласници, експертите уточняват, че учебното време за подготвителните групи приключва на 31 май. Въпреки това е създадена организация за провеждане на летни занимания, като за целта е необходимо родителите да заявят предварително желание детето им да посещава детска градина през лятото.

Заместник-кметът Петя Долапчиева коментира, че всички детски заведения, които ще подновят работа от 1 юни са обезпечени с достатъчно педагогически и медицински персонал. Ресорният заместник-кмет допълни: „Детските ясли и градини на територията на града са с актуализирани правилници, съобразени изцяло с препоръките на здравния министър. На входа ще бъде провеждан строг филтър, като деца с грипоподобни симптоми няма да бъдат допускани, помещенията ще бъдат дезинфекцирани съгласно указанията на министерството, а фокусът на занимания с децата е насочен към работа на открито, а не в общите помещения. Препоръчително е децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да си останат вкъщи“.