Детски фестивал „Славеево изворче“ в ДГ „Славейче“

Сподели: 

Детски празник „Славеево изворче“ се проведе в Детска градина „Славейче“ във Видин. Събитието е част от дейностите по иновативен проект „Детето и фолклорът – ценности и традиции“ по Национална програма на МОН „Хубаво е в детската градина“. Партньори по проекта са Община Видин, Регионалното управление по образованието, Видински фонд „Читалища“, СУ „Св. св. Кирил и Методий“.
На детския фестивал в двора на учебното заведение присъстваха заместник-кметовете Борислава Борисова и Цветомира Илиева, началникът на Регионалното управление на образованието Веселка Асенова, директори на детски градини, родители. В духа на проекта всички присъстващи бяха облечени в български народни носии.
„Изключително ми е приятно от името на кмета на Община Видин д-р Цветан Ценков и лично от свое име да Ви благодаря за този кът в детската градина, който сътворихте днес, и представихте българския бит. Поздравявам Ви за високия професионализъм, за грижите, които полагате за нашите деца, за усилията, които обединихте всички Вие тук, за да се получи успешното реализиране на проекта. Пожелавам Ви и занапред да сте все така упорити, постоянни и неуморни. На вас скъпи деца, пожелавам едно весело, щастливо, игриво и палаво лято“ – с тези думи се обърна към присъстващите заместник-кметът Борислава Борисова. Тя поднесе на директора на учебното заведение Диана Димитрова поздравителен адрес от името на кмета д-р Ценков.
„Предучилищната възраст е подходящото време за формиране на интерес и приобщаване на децата към българските народни обичаи и традиции, към българското народно творчество, а чрез тях и възпитаване на чувство на любов и привързаност към семейство, роден дом и родина“ – каза директорът на детска градина „Славейче“. Тя изказа благодарности на партньорите по проекта, включително и на Община Видин за съдействието при реализирането на дейностите.
След официалната част малчуганите представиха пред гостите песни и стихове.
По проекта са били обособени 5 творчески работилници: „Керамични съдове”, „Седянка”, „Обредни хлябове”, „Фолклорни кукли” и „Народни танци и игри”. Децата са посетили етнографска изложба  в музей „Кръстатата казарма“, свързана с миналото на град Видин, където са се запознали с предмети от бита на българина през вековете. Идеята е проектът „Детето и фолклорът – ценности и традиции“ да се превърне в една прекрасна традиция.