Димитър Георгиев, председател на ОбС – Кула и общински ръководител на ГЕРБ: Всичко, което сме обещали, ще го изпълним

Сподели: 

НИЕ“: Г-н Георгиев, какво е организационното състояние на общинската структура на ГЕРБ в община Кула?

Димитър Георгиев: Аз съм член на Политическа партия ГЕРБ от 1 март 2013 година, а от октомври същата година съм и общински ръководител на организацията в община Кула и вече седем години заемам този пост. От есента на 2015 година съм председател на Общински съвет – Кула.

Добре стои структурата чисто организационно. В по-големите населени места – Старопатица и Тополовец, имаме учредени клубове. За добрата работа, която вършим, най-добро доказателство са резултатите за ГЕРБ от провежданите в този период избори – както местни, така и национални и европейски. А общинската организация на ГЕРБ в Кула от 2014 година насам има с 5 до 7% по-добър резултат от постигнатия за партията на национално ниво, а сравнено с област Видин разликата в проценти е още по-значителна.

Ако се върнем в началото – 2009 година, тогава ГЕРБ печели убедително в цялата страна, в област Видин – също. В Кула резултатът е 1260 на 600 гласа в полза на БСП. В последствие 2011 година г-н Владимиров беше избран за кмет, но представянето на национални избори беше все така по-слабо. Но 2014 година есента на парламентарните избори в община Кула резултатът за ГЕРБ беше с 96 гласа повече от на БСП, което си беше успех и изненада мнозина. И оттогава насам за община Кула вече не се говори като за „червена крепост“.

НИЕ“: Тази доминация на ГЕРБ в община Кула след 2014 година със сигурност е следствие и от свършената от Вас организационна работа?

Димитър Георгиев: Когато поех ръководството на общинската организация въведох някои вътрешни правила. Ще дам пример – наложих правило да не може повече от един член на семейство да бъде в Секционна избирателна комисия или застъпник. Целта е партийната организация да не се затваря, да се даде възможност на повече хора активно да участват в изборния процес.

Имаме практика общинските съветници от ГЕРБ да провеждаме на всеки три месеца изнесени приемни в по-големите населени места. За известен период тази практика беше преустановена, във връзка с ограниченията, наложени заради епидемичната ситуация, но възнамерявам да я възобновим.

Макар че при нас има една особеност – хората не са свикнали да идват на такива организирани приемни. Аз, например, съм ветеринарен лекар, обикалям постоянно по селата, така че съм винаги в контакт с хората и по тази линия ежедневно разговарям с населението. Освен това за разлика от други общини, всички общински съветници от групата на ГЕРБ сме от община Кула и тук си живеем – дори да обявим приемна, хората рядко идват, те предпочитат като ни срещнат на улицата, да ни спрат и да ни разкажат за проблема си, например.

НИЕ“: Какви проблеми споделят хората?

Димитър Георгиев: Основен проблем в населените места извън общинския център е здравеопазването. Което е голям проблем за цялата Видинска област. За цялата Кулска община голям проблем е междуселищният транспорт – останахме без обеден автобус от Видин за Кула, автобуси по този маршрут пътуват само сутрин и вечер. За селата ситуацията е още по-зле. В по-малките села, където живеят по 20-30 постоянни жители, проблем е и липсата на магазини – във всяко едно населено място се кара хляб, но проблем е снабдяването с други хранителни продукти. Тук обаче Общината няма какво да направи, защото отварянето на магазин, а и на лекарска практика е въпрос на частна инициатива.

НИЕ“: Какво бихте откроили като най-значими постижения на местното общинско ръководство, а и на Общинския съвет, който е изключително важен, тъй като всяко едно предложение на кмета на общината се гласува от общинските съветници?

Димитър Георгиев: Миналия мандат 14 милиона лева са средствата, привлечени в община Кула по проекти и от ПМС-та. Това е средно по четири милиона на година, което е все едно още един общински бюджет. Важно е да се посочи, че Община Кула няма задължения, нито пък е взимала заеми, което също е сериозно постижение.

Тези 14 милиона лева основно са отишли за инфраструктура и социални дейности. Например, ремонтирахме сградата, където са разположени социалната служба, бюрото по труда, общинска служба „Земеделие и гори“, службата по пробация. Проблем беше, че социалната служба е на петия етаж и за възрастните хора изкачването до там беше много трудно. С този ремонт направихме приемна, където има дежурен и не се налага хората да се качват по стълбите.

Общинската пътна мрежа е в добро състояние, има добра връзка с всички населени места. Миналата година бяха основно рехабилитирани два общински пътя – за Старопатица и за Цар Петрово, за около 7 милиона лева, но и към другите села също има добра пътна комуникация. Важно е да се каже, че проектите се изпълняват изключително качествено. По проекта за рехабилитация на двата общински пътя при финансиране над 7 милиона лева наложената финансова корекция е само 18 лева. Липсата на корекции по европейски проекти при нас се приема за нещо едва ли не нормално, макар че виждаме каква е ситуацията в други общини, където нещата съвсем не стоят така. Но това е следствие от работата, усилията, а и натрупания опит от страна на общинската администрация при разработването и управлението на проекти.

Пътищата се поддържат и през зимата. Сега ще отделим средства за оборудване на общинското предприятие – за БКС-то, като планираме да бъдат закупени багер и още един камион за снегопочистване и опесъчаване. Така вече няма да се налага да плащаме на външни изпълнители да почистват снега – занапред Община Кула ще може да осъществява със собствени сили зимната поддръжка на пътища и улици. Полагат се максимални усилия и за поддържане на вътрешната улична мрежа, като според възможностите се ремонтират улици в града и в селата. Поетапно подменяме осветлението в град Кула с енергоспестяващи лампи.

Внимание се обръща и на социалните дейности, като Общината кандидатства по всички национални програми. През този мандат имаме намерение да бъдат направени два центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични проблеми. Идеята е те да бъдат направени в сградата, където преди беше затвореният вече голям дом за деца, лишени от родителски грижи – тези социални услуги са включени в областната стратегия, но е необходимо да осигурим финансиране.

Приоритет е и образованието. Това лято със средства от капиталовите разходи беше направен ремонт на покрива на училището. Детската градина е с нов директор – млада жена, която работи много добре, дори децата там се увеличават, тази година ще бъдат общо около 90. Направили сме подобрения в детската градина, но като цяло един от приоритети ни през този мандат е осигуряване на още по-добри условия в детската градина и в училището.

Възстановихме футболния отбор на Кула през тази година – аз им дарих спортни екипи, две предприятия спонсорират клуба, Община Кула също отпуска субсидия. Стадионът се поддържа в много добро състояние. За развитието на масовия спорт в Кула ще допринесе много новата спортна зала, която ще бъде изградена – през миналата година с Постановление на Министерски съвет Общината получи 1 милион лв. за построяване на спортната зала, вече имаме готов технически проект и следва избор на изпълнител.

Сериозно внимание се обръща и на културата. Отделяме много средства за читалищата. За всички празници се отпускат отделно средства. Отпускат се средства и на трите учредени пенсионерски клуба. Допълнително пари се дават за всеки събор, за осигуряване на музика.

Културният календар на община Кула е изключително богат и включва много повече събития от културните календари на други общини от същия ранг. Подкрепяме читалищата, когато е нужно. Читалището в Кула наскоро беше ремонтирано – сменени са всички седалки в салона, има ново осветление и озвучаване. Това се направи по проект, но Общината, с решение на Общинския съвет, трябваше да даде гаранция и да отпусне временен заем, с който да се разплаща на изпълнителя за извършената работа, докато разходите бъдат верефицирани от Управляващия орган и възстановени на бенефициента, а оттам – на общинския бюджет. В проекта не бяха предвидени средства за махане на стария балатум, което се оказа много трудоемко, така че Общинският съвет гласува да бъдат отпуснати средства от капиталовите разходи, за да може да се подмени подовата настилка.

Имахме намерение да бъдат направени кинопрожекции в Кула, които първоначално да са безплатни, но заради кризата във връзка с коронавируса не можахме да осъществим тази идея. Имахме и сериозни намерения в туризма. Канихме туроператури, бяхме направили специална програма – представяне на ритуала „Къпачи“, което да е една минипрограма, която да бъде изнасяна пред туристите, но и това се отложи. Сега с помощта на дарител в близост до крепостта „Кастра Мартис“ ще бъде поставен надпис „КУЛА“, като буквите ще бъдат в бяло, зелено, червено – цветовете на националния ни флаг.

Голям проблем е лошото състояние на пътя Видин – Кула, който обаче е републикански и трябва да бъде ремонтиран от АПИ. Има готов проект, на стойност около 14 милиона лева. Постоянно поставяме въпроса за нуждата от ремонт на този път и ще продължим да настояваме, докато се осигурят необходимите за това средства.

НИЕ“: Вие сте втори мандат председател на Общинския съвет в Кула. Как работи този важен орган на местното самоуправление?

Димитър Георгиев: Показателно за това как се работи в Общинския съвет е, че за миналия мандат от над 360 взети решения, шест или седем не са с пълно мнозинство. За мен това е доказателство, че направените от общинската администрация предложения са били целесъобразни и затова са гласувани с пълно мнозинство. За тези четири година имаме само две върнати решения от областния управител, което показва, че се работи и законосъобразно.

През новия мандат, през който ГЕРБ има петима съветници в Общинския съвет, част от представителите от другите листи влязоха с нагласата, че ще бъдат силна опозиция. Това обаче не им се получи. Отначало тръгнаха много войнствено настроени, но сега постепенно нещата се нормализираха. Иначе, работим много добре с общинските съветници от ВМРО.

НИЕ“: Макар този мандат да е още в началото си, свършеното до момента дава ли Ви основание да сте оптимист, че предизборната програма, с която ГЕРБ спечели местните избори в община Кула, ще бъде изпълнена на 100%?

Димитър Георгиев: Всичко, което сме обещали, ще го изпълним. Ние по принцип често сме критикувани от нашите членове и привърженици, че обещаваме сравнително малко. Но понеже очакваме да получим доверието на избирателите, не можем да си позволяваме да даваме празни обещания, а обещаваме само неща, които са изпълними.

Разговора води ТЕОДОРА Макавеева