Директорите на ОДМВР – Видин и Враца участваха в конференция по проект в Крайова

Сподели: 

Областните дирекции на МВР – Видин и Враца работят съвместно с  Полицейски инспекторат на окръг Долж - Румъния по проект, финансиран от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), по Програма „Херкулес III”
Директорите на двете териториални структури на МВР - старши комисар Петър Коцин и старши комисар Янко Янколов, участваха в конференция по проект RAISA „Повишаване на осведомеността и подобряване на методите на работа за противодействие срещу измамите при вътреобщностни придобивания (ВОП), засягащи бюджета на ЕС.“. Първата съвместна дейност по проекта бе проведена в румънския град Крайова за времето от 19 до 21 февруари.
„Географската близост на българските области Видин, Враца и румънския окръг Долж допринася и стимулира традиционно доброто сътрудничество и професионалното взаимодействие между полицейските служители от двата бряга на река Дунав“, подчерта старши комисар Петър Коцин по време на първия работен модул по проекта. „За втори път служители на ОДМВР-Видин участват като партньори в проект на Полицейския инспекторат на окръг Долж. През последните 8 години видинската полиция е партнирала по три европейски проекта на Полицейските инспекторати в окръзите Арат, Олт и Долж – Румъния“, уточни още старши комисар Коцин.
Дейностите по настоящия проект RAISA ще се реализират до 31 януари 2021 г. с участието на полицейски, митнически и фискални инспектори от Румъния, България и Унгария. В рамките на съвместни обучения, служители от шест румънски териториални полицейски структури и инспектори от Регионална митническа дирекция – Крайова ще обменят опит и споделят добри практики с полицаите от Областните дирекции на МВР във Видин и Враца, български митнически инспектори от Териториална дирекция „Дунавска“, както и с фискални и митнически служители от Унгария. Основната проектна цел е подобряване на методите и техниките на разследване, както и повишаване на професионалния капацитет на служителите, участващи в борбата с измамите при вътреобщностни придобивания в страните–партньори по проекта.
Програма „Херкулес III” има за своя основна цел да подпомага финансирането на дейности в сферите на превенцията и борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Общият бюджет на проекта RAISA е 102 104.02 евро (81 683.21 евро финансиране от ОЛАФ и 20 420.81 евро съфинансиране от Полицейския инспекторат на окръг Долж – Румъния).