Директорът на РДПБЗН-Видин връчи награди на 25-ма служители от Видин, Белоградчик и Кула, отличени по случай професионалния празник на огнеборците

Сподели: 

Комисар Стилиян Пешев – директор на РДПБЗН-Видин връчи награди на 25-ма служители от Видин, Белоградчик и Кула, отличени по случай професионалния  празник на огнеборците. 

Директорът на ГДПБЗН-МВР главен комисар Николай Николов е наградил с „Писмена похвала“:  
старши инспектор Филип Филипов – началник на група в РДПБЗН-Видин;                                                                                             
младши експерт Милен Сиянов – командир на екип в РСПБЗН-Видин;                                              
младши инспектор Богомил Витанов - пожарникар в РСПБЗН-Видин.

Директорът на Дирекция „Оперативни дейности” в ГДПБЗН-МВР е наградил с „Писмена похвала”:
младши инспектор Милен Илиев – старши пожарникар в РСПБЗН-Видин.

Директорът на РДПБЗН-Видин е наградил с „Писмена похвала“:
инспектор Момчил Цанков – инспектор V степен в РСПБЗН-Видин;          
инспектор Цанко Цанков – инспектор IV степен в РДПБЗН-Видин;
младши експерт Емил Тодоров – началник на дежурна смяна в РДПБЗН-Видин;
младши експерт Венцислав Вътков – командир на екип в РСПБЗН-Видин;
младши експерт Петър Цолов – командир на екип в РСПБЗН-Белоградчик;
младши експерт Венцеслав Василев – командир на екип в РСПБЗН-Белоградчик;
младши експерт Йордан Вътов – командир на екип в РСПБЗН-Кула;
младши инспектор Антон Цанков – старши спасител в РДПБЗН-Видин;
младши инспектор Владимир Василев – старши спасител в РДПБЗН-Видин;
младши инспектор Светослав Славчев – водач на специален автомобил I степен в РСПБЗН- Видин;
младши инспектор Максим Яков – водач на специален автомобил II степен, той и пожарникар в РСПБЗН-Видин; 
младши инспектор Сашо Петров – водач на специален автомобил I степен, той и пожарникар в РСПБЗН-Видин; 
младши инспектор Александър Борисов – водач на специален автомобил II степен в РСПБЗН-Видин; 
младши инспектор Кристиян Данчев – старши пожарникар в РСПБЗН-Белоградчик;      
младши инспектор Калин Василев – старши пожарникар в Участък „ПБЗН“- Орешец на РСПБЗН-Белоградчик;
младши инспектор Станислав Илиев – водач на специален автомобил I степен, той и пожарникар в РСПБЗН-Белоградчик;      
младши инспектор Деян Георгиев – старши пожарникар в РСПБЗН-Видин;  младши инспектор Момчил Гергов – водач на специален автомобил II степен, той и пожарникар в РСПБЗН-Кула.

Началникът на РСПБЗН-Белоградчик е наградил с „Писмена похвала“:
младши инспектор Владислав  Стефанов – старши пожарникар в РСПБЗН-Белоградчик;
младши инспектор Румен Виденов – водач на специален автомобил I степен в РСПБЗН-Белоградчик;                                                                                                                                     младши инспектор Светлин Стаменов – водач на специален автомобил II степен, той и пожарникар в  РСПБЗН-Белоградчик.