Днес стартира Данъчна кампания 2022

Фирмите и едноличните търговци декларират данъците си от 1 март
Сподели: 

Днес започва Данъчната кампания за 2022 година. От днес стартира подаването на декларациите за доходите на физическите лица по електронен път, по пощата и в офисите на приходната агенция. Гражданите на гр. Видин и Видинска област могат да подават данъчни декларации по електронен път чрез Портала за електронни услуги на приходната агенция, в Салона за обслужване на граждани в сградата на офис на НАП – Видин (ул. „Шести септември“ № 12), където може да се получат и хартиени екземпляри на данъчната декларация, в пощенска станция Видин – център и като ги изпращат с обратна разписка от всяка пощенска станция в страната.
В началото на март 2022 година, след подаването на данните от работодатели и платци на хонорари, ще бъде пусната и предварително попълнена декларация за доходите, която се подава с ПИК или електронен подпис през Портала за електронни услуги на НАП. В нея ще бъдат вписани автоматично данни за получени през 2021 година доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други.
Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък тази година е 3 май, първият работен ден след 30 април, напомнят от приходната агенция.
Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 30 юни. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък (чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане), данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни.
Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи в сайта на приходната агенция www.nap.bg и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена, според тарифите на съответния оператор.