Допълнителни паркоместа за инвалиди в синята зона във Видин

Сподели: 

15 нови паркоместа за инвалиди са обособени в рамкит6е на синята зона в град Видин. Допълнителните места в синята зона са разчертани в близост до общински и държавни учреждения, както и до медицински центрове, като са фиксирани и обозначени с пътен знак Д21 „Инвалид“. От Общината напомнят, че пътно превозно средство, превозващо и/или управлявано от лице с трайни увреждания, което е паркирано извън обозначените за това места, се третира по общия ред в зоната за платено паркиране.  
От общинската администрация напомниха, че разчертаването на допълнителните паркоместа за инвалиди се прави, въпреки че бе налице задължителният брой такива места.