До края на декември заявяваме данъчните облекчения за деца чрез работодателя

Сподели: 

Родителите, които искат да ползват данъчните облекчения за деца или за деца с увреждания през работодателя си, е необходимо да заявят желанието си пред него, като подадат съответната декларация от 30 ноември до 31 декември 2023 година. В този случай работодателят може да възстанови данъка в срок до края на януари 2024 година.

Размерите на данъчните облекчения за придобитите доходи през 2023 г. се запазват същите като през предходната година. Сумите, които може да бъдат възстановени, са в зависимост от броя на децата. За едно ненавършило пълнолетие дете облекчението от годишната данъчна основа е 6000 лева, а сумата за получаване – до 600 лева, за две – 12 000 лева и сума за получаване е до 1200 лева, за три и повече – 18 000 лева със сума за получаване до 1800 лева. За отглеждане на едно дете с увреждания облекчението от годишната данъчна основа е в размер на 12 000 лева, като сумата за получаване е до 1200 лева. Това са средствата, които могат да бъдат получени, когато лицата не са ползвали облекченията при авансовото облагане на доходите. 

За да ползва данъчните облекчения, физическото лице (включително едноличен търговец) трябва през 2023 година да е получавало доходи, облагаеми с годишни данъци (данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец). Хората без доходи или само с необлагаеми такива, като обезщетение за майчинство например, както и само с доходи, облагаеми с окончателен и/или патентен данък, не могат да се възползват от облекченията, но това може да направи другият родител, ако отговаря на условията, допълват от НАП.  

Условията за ползване на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания са подробно описани в сайта на НАП. Едно от най-важните изисквания за прилагане на облекченията е родителите да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. От НАП съветват гражданите да проверят онлайн с персонален идентификационен код данъчната си сметка за задължения преди да ползват данъчно облекчение, за да избегнат неудобства.

Освен през работодател, другият начин за ползване на годишния размер на данъчните облекчения е с подаване на годишна данъчна декларация в НАП в срок от 10 януари до 30 април 2024 година. В този случай паричните суми ще бъдат възстановени след проверка от приходната агенция в срок от 1 месец след подаването на декларацията. 

През тази година над 2700 видинчани са ползвали данъчни облекчения чрез подаване на данъчна декларация, като почти две трети са ползвали данъчните облекчения за деца. Общият размер на възстановения данък върху доходите за ползваните данъчни облекчения на гражданите от Видинска област е над 1,45 млн. лева.