До края на март месец трябва да започне ремонтът на язовир „Огоста"

Предприемаме конкретни стъпки и реални действия за стартиране на строителните дейности, посочи министърът на икономиката Богдан Богданов
Сподели: 

Реалистичен план за действие и откриване на строителна площадка за ремонта на язовир „Огоста" преди април, когато изтича разрешението за строеж, обсъди на среща в Министерството на икономиката и индустрията министър Богданов с представители на всички отговорни държавни институции.

В нея участваха представители на Държавната консолидационна компания (ДКК), Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Областната администрация Монтана, Държавното предприятие за управление и стопанисване на язовири (ДПУСЯ), експерти и инженери, които са били сред строителите на язовира.

Всички се обединиха около това, че трябва в спешен порядък да бъде открита строителна площадка, за да започне ремонтът на язовира възможно най-бързо, нещо което е отлагано от години. До момента през годините, въпреки извършените предписания, не са били набелязани конкретни стъпки, няма извършен ремонт, няма осигурен бюджет, изтъкнаха експертите. 

„Проблемът с ремонта на язовир „Огоста" е дългогодишен и вече не търпи отлагане. Язовирът трябва да бъде ремонтиран приоритетно в спешен порядък. Предприемаме реални действия, за да няма риск при всеки по-силен дъжд", подчерта министър Богданов. „Ремонтът на стената на язовир „Огоста" е задължение на държавата и тя трябва да си свърши работата", бе категоричен той.

На срещата бяха обсъдени конкретни стъпки, които да се предприемат в спешен порядък, за да започне ремонт на стената на язовира, преди изтичане на крайния срок на строителното разрешение в края на месец април. Стана ясно, че има изготвен проект и разрешение за строителството на каменната броня на язовирната стена и отводняващия канал.

Експертите бяха категорични, че трябва да се започне с намаляване на нивото на „Огоста" и ремонт на водния откос на стената, но бяха набелязани и още няколко спешни неща като ремонт на отводняващия канал, противофилтрационната завеса и изчистване на сухия откос на язовира, за които има издадени предписания от ДАМТН. Това ще намали риска при следващи наводнения. Решавайки тези проблеми рискът за Монтана ще бъде намален, като така ще се запази и икономическата дейност свързана с язовира. Представителите на всички институции се обединиха, че трябва да бъде открита строителна площадка до края на март месец. Като цяло няма риск от цялостно преливане на язовира, тъй като нивото му се поддържа на ниски стойности, именно заради съществуващите проблеми и нуждата от ремонт, бе посочено още на срещата.

„Започваме с конкретни първи стъпки за ремонта на язовира, ще осигурим и финансирането тъй като ресурсът, който е бил отделен преди години е изхарчен от ДКК", подчерта Богданов и допълни, че до края на февруари ще има решение на техническата и финансовата част на проекта.

Сформирана бе и работна група, в която влизат представители на всички отговорни държавни институции и инженери. Ще бъдат поканени и представители на Община Монтана, тъй като има належащи проблеми, свързани с изграждане на корекция на  река „Огоста" в градската част, за които трябва да се погрижи Общината.