До 31 октомври се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2021 година

Сподели: 

На 31 октомври изтича крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън трудов договор и са задължени да им удържат данък, трябва да подадат по електронен път, декларации за третото тримесечие на 2021 г., напомнят от Приходната агенция. Това е и последният ден за внасяне на удържания данък към бюджета. През тази година 31 октомври е неприсъствен ден, поради което крайният срок е 1 ноември. Най-бързо и лесно плащането се извършва чрез виртуален ПОС в портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).
Физическите лица, които са получили доходи от наем, от друга стопанска дейност или от други източници, изплатени през третото тримесечие, също обявяват до 1 ноември пред НАП дължимите от тях авансови данъци.  
В същия срок се декларират и окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, както и удържаните окончателни данъци върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други).
До момента в Офис на НАП Видин 313 фирми и граждани са декларирали, че са изплащали доходи на физически лица или че дължат авансови вноски за третото тримесечие на 2021 година, което представлява една трета от очакваните декларации от този вид.
Информация за декларирането и внасянето на данъците можете да получите в сайта на приходната агенция - www.nra.bg или от Информационния център на НАП на телефон 0700 18 700, където обажданията се таксуват според тарифата на съответния оператор.