Държавата дава близо 3, 4 млн. лева за пет духовни училища

Сподели: 

Кабинетът одобри 3 375 112 лв. за петте духовни училища в системата, на предучилищното и училищното образование към Българската православна църква - Българска патриаршия и към Главното мюфтийство. Финансирането е за 2022 г.
Софийската духовна семинария „Св. Иван Рилски" ще получи 988 207 лв., а, Пловдивската духовна семинария „Св. Св. Кирил и Методий" - 469 921 лв. За духовното училище в Момчилград са предвидени 915 311 лв„ за това в Русе - 297 143 лв., а за шуменското училище "Нювваб" - 704 530 лв.