Държавата със стъпка към разкриването на ГКПП Салаш – Ново корито

Утвърден е съставът на българската част от смесената експертна комисия относно откриването на граничния пункт
Сподели: 

Министерският съвет е приел Решение за утвърждаване състава на българската част от Смесена експертна комисия и даване на мандат по чл. 3 от Спогодбата от 27 юни 2007 г. между Правителството на Република България и Правителството на Република Сърбия за откриване на граничен контролно-пропускателен пункт САЛАШ (Република България) - НОВО КОРИТО (Република Сърбия). Това информираха от пресцентъра на Правителството.
От там отбелязаха, че проектът за нов граничен контролно-пропускателен пункт Салаш-Ново Корито между Република България и Република Сърбия има потенциал да окаже благоприятен икономически ефект върху региона, чрез спестяването на разстояние и време, тъй като ГКПП Салаш-Ново Корито ще поеме трафик от/към ГКПП Връшка чука. Ръководствата на крайграничните общини на гр. Белоградчик (Република България) и гр. Княжевац (Република Сърбия) имат желанието за разкриване на нов граничен контролно-пропускателен пункт Салаш (Република България) - Ново корито (Република Сърбия).
От пресцентъра на Министерския съвет обясниха, че съгласно чл. 3 от Спогодбата смесена експертна комисия уточнява основните технически характеристики на пътните връзки, местоположенията на трасетата, пресечните им точки с границата, мястото на новия гранично контролно-пропускателен пункт и техническите му параметри, режима на функциониране, инфраструктурата, видовете товари и пътници, правните и фактическите въпроси по изграждането на граничен контролно-пропускателен пункт, както и всички въпроси от общ интерес, свързани с изпълнението, на спогодбата. Смесената експертна комисия ще работи и ще взема решения в съответствие с указанията на правителствата на двете страни.
В смесената експертна комисия предстои обсъждане и вземане на съвместно решение за основни технически параметри, съгласно чл. 3 от междуправителствената спогодба от 2007 г.