Държавен архив – Видин ще бъде домакин на пета международна научна конференция

Сподели: 

Държавен архив - Видин ще бъде домакин на пета международна научна конференция на тема „Модернизационни тенденции в стопанския и културен живот във Видинско и Тимошко (ХVІІІ–ХХ век)“. Тя ще се проведе на 28 и 29 септември в Културния център „Жул Паскин“. За предсотящата междунарона конференция съобщи на пресконференция в Националния пресклуб на БТА във Видин началникът на местния Държавен архив Светлана Кръстева. Доклади ще представят учени от отдел „Ориенталски сбирки“ на Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий", от Института за изследване на изкуствата – БАН, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Бъркбек Колидж, Лондонски университет, историци от страната, архивисти от архивите в Зайчар и Пожаревац (Сърбия), Държавна агенция „Архиви“ и Държавен архив – Видин. През 2013 г., 2014 г., 2016 г.  и 2018 г. Държавен архив – Видин е провел научни конференции на същата тема, в които са участвали представители на академичната общност, учени, архивисти от България, Сърбия и Русия. Материалите от конференциите са издадени в сборници. Проведените форуми са провокирали нови проучвания, налице е интерес от българската и международната научна общност за участие в петата по ред конференция, сподели още Кръстева.

Събитието ще се проведе по следната програма

28 септември 2023 г., четвъртък

Откриване: 13.30 – 13.45 ч., Културен център „Жул Паскин“

І заседание – 13.45 - 15.25 ч. 

проф. Иванка Гергова, Институт за изследване на изкуствата – БАН 

Група икони, произхождащи от видинската църква „Св. Пантелеймон“ в Националния църковен музей в София 

д-р Невена Граматикова, НБКМ– отдел „Ориенталски сбирки“   

Още за ръкописната колекция на един мюсюлмански религиозно-мистичен център във Видин 

гл. ас. Майя Захариева, доц. Иван Ванев, Институт за изследване на изкуствата – БАН

Историята на църквата „Възнесение Христово” в село Слана бара и една от последните поръчки на Дичо Зограф във Видинска епархия 

д-р Владимир Терзиев

Щрихи из историята на здравното дело във Видинско през Възраждането по данни от началото на ХХ в. 

Велибор Тодоров, Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

Развој фармације у Тимочкој Крајини у XIX и XX веку 

Дискусия 15.25 – 15.45 ч.

ІІ заседание – 16.05 - 17.45 ч. 

д-р Ваня Рачева, СУ „Св. Климент Охридски“

За някои от видинските османски управители през 19 век 

Мария Новакова, Маргарита Радулова 

Из кореспонденцията на един видински търговец след Кримската война 

доц. Мария Баръмова, СУ „Св. Климент Охридски“

Австрийски консулски документи за аферата „Шишманович“ 

Агим Jанузи, Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

Тимочка буна 1883. – догађај које је утицао на српско-бугарске односе (поводом обележавања 140 година)

Митко Григоров

Модернизацията в съдбата на един изчезнал остров: Ада Кале (19 – началото на 20 век)

Дискусия 17.45 – 18.05 ч. 

18.05 ч. Представяне на книгата Дебърски майстори във Видинска епархия, том 2. Автори на изданието са Иванка Гергова, Иван Ванев, Майя Захариева и Дарина Бойкина 

 

29 септември 2023 г., петък

І заседание – 9.30 – 10.50 ч.

Вероника Евгениева, Държавен архив – Видин

Културният живот във влашките села от Видинско през сватбената обредност (XIX – XX век) 

Светлана Кръстева, Държавен архив – Видин

Строителството на железопътната линия до Видин, открита на 1 юли 1923 г.

Никола Милутиновић, Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

Основно школство у Тимочком срезу од 1944. до 1947. године 

Джейн Хибърт-Николов, Бъркбек Колидж, Лондонски университет

Висшият модернизъм и трансформацията на селското стопанство и селския живот в района на Видин, 1950 и 1990 г. 

Дискусия 10.50 – 11.10 ч.

ІІ заседание – 11.30 – 13.10 ч.

Драгана Симоновић, Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

Развој туризма у Зајечару и околини у 19. и 20. веку 

д-р Надежда Жечкова, СУ „Св. Климент Охридски“

Река Дунав – ролята на нейната „употреба“ във Видинско 

д-р Јасмина Живковић, Историјски архив Пожаревац

Архивско законодавство Србије и Бугарске – сличности и разлике 

 Лелица Бошковић, Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

Историјски архив „Тимочка Крајина“ Зајечар кроз време

Орлин Илиев, Държавна агенция „Архиви“

Технологиите в архивната система – развитие и тенденции  

Дискусия 13.10 – 13.30 ч.

Закриване на конференцията