Д-р Владимир Вълчев, директор на РЗОК – Видин: Здравната каса взе бързи и ефективни мерки за защита правата и на гражданите, и на изпълнителите на медицинска помощ

Сподели: 

„НИЕ“: Д-р Вълчев, колко средства до момента е изплатила Районната каса на изпълнителите на здравна помощ в област Видин за 2020 година? Сравнете размера на плащанията с този за 2019 година.
Д-р Владимир Вълчев: В края на всяка година правим равносметка на платените средства за отделните видове здравна помощ. Това, което констатирахме при калкулацията е, че тази година за 11 месеца всички видове здравна помощ са на по-висока стойност от цялата минала година.
За да не бъда голословен, ще цитирам конкретни цифри. За първичната здравна помощ през 2019 година са платени 3 168 000 лв., а за 11 месеца на настоящата година сме заплатили 3 371 000 лв. За специализираната здравна помощ за 2019 година плащанията са общо 3 848 000 лв., а за единадесетте месеца на 2020 година – 4 342 000 лв. При денталната помощ за 2019 година изплатената сума е 2 528 000 лв., а за 2020 година за 11 месеца – 3 008 000 лв. За медикодиагностична дейност, това са лабораториите, за 2019 година са платени 1 056 000 лв., а до момента за 2020 година – 1 201 000 лв. През 2019 година Районната каса е изплатила на болниците в област Видин 9 147 000 лв., а за единадесетте месеца на 2020 година – 9 762 000 лв. Както виждате, в чисто финансово отношение не само че Районната здравноосигурителна каса не е оставила изпълнителите на медицинска помощ без заплащане, а напротив – то значително изпреварва платеното за 2019 година, като с плащанията за последния месец на годината тази разлика още повече ще се увеличи.
Веднага след обявяване на извънредното положение Националната здравноосигурителна каса, и респективно Районната здравноосигурителна каса реагираха своевременно и, считам, много адекватно, за да не допуснем в тази тежка обстановка хората, които са отговорни за справянето с пандемията да останат ощетени и да има недостиг на финанси. Беше направена съответната организация и бяха осигурени средства, като още през април се сключи допълнително споразумение към договорите – анекс, който въведе плащанията за неблагоприятни условия на работа. Тези плащания бяха коментирани вече, затова се учудвам, че все още има хора, които или не разбират, или спекулират с тази тема. Условията са следните – всичко, което изпълнителите на здравна помощ в условията на пандемията извършат и отчетат като дейност, се заплаща напълно от Касата. Ако заработеното е под 85% от обичайната им дейност, до този процент Касата допълнително заплаща. В края на годината можем да направим анализ и изводите са, че Районната каса е изплатила през тази година много повече, въпреки тежките условия. И считам, че изпълнителите на медицинска помощ са едни от малкото в страната, чиито доходи не само че не са намалели, а са се повишили значително.
„НИЕ“: Освен тези плащания за извършена работа, има ли изплатени някакви допълнителни средства за подпомагане на изпълнителите на здравна помощ, работещи в условията на епидемична ситуация?
Д-р Владимир Вълчев: За лечебните заведения се въведе и един друг начин на плащане. Конкретно МБАЛ „Света Петка“ от месец май досега има направени искания и Районната здравноосигурителна каса е успяла да ги защити пред Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса за допълнителни средства, които покриват направените допълнително разходи в условията на пандемия. Това са средства, които са дадени за нова апаратура, за защитни облекла и дезинфектанти и за всичко останало във връзка с пандемията. За тези месеци допълнителните средства, които видинската болница е получила, са 773 110 лв., като в тази сума влиза и искане за 83 000 лв. за декември, което също РЗОК – Видин успешно защити. През месеците, които посочих, лечебни заведения от средно между осем и десет области месечно успяват да получат такива средства, а МБАЛ „Света Петка“ през цялото е била сред тях. Смятам, че съвсем заслужено – от страна на болницата са доказани тези допълнителни разходи през Районната каса и ние успяхме да защитим пред Надзорния съвет необходимостта от отпускането на тази финансова помощ.
Освен това допълнителни средства получиха и лекарите от първичната здравна помощ. Във Видинска област на всичките 61 лекари в първичната здравна помощ Районната каса изплати по 1000 лв. за работа в неблагоприятни условия или на т.нар. „първа линия“ през месец ноември и през месец декември. Сега се взе решение и ще изплатим на още 47 души – нает персонал в практиките за първична здравна помощ – по 360 лв. за месеците ноември и декември.
Повиши се стойността и на една от основните клинични пътеки. За да стане ясно за какво става въпрос, ще се спра по-подробно на три от клиничните пътеки, по които видинската болница има сключен договор за лечение на пациенти. Това са клинична пътеки 39 – за лечение на пневмония при хора над 18 години; клинична пътека 48 – за пневмония при деца под 18 години; и клинична пътека 104 – за лечение на вирусни и бактериални заболявания с тежко протичане. Болницата в Белоградчик има договор по 39-а клинична пътека и по 48-ма.
Почти всички пациенти с COVID-19, които се нуждаят от болнична помощ, са с пневмонии – прави впечатление, че МБАЛ „Света Петка“ е една от малкото болници в страната, в които над 90% от болните с COVID бяха лекувани и отчетени по 39-а клинична пътека, която беше значително по-евтина от 104-та – първата пътека, която цитирах, беше с цена 766 лв., а тази за лечение на вирусни и бактериални заболявания с тежко протичане се плащаше 1200 лв. Касата реагира адекватно и от началото на ноември, с подписване на допълнително споразумение, беше повишена цената на клинична пътека 39 и тя се изравни с тази на 104-та пътеки. Така че да няма никаква финансова потребност да се злоупотребява и пациенти, които реално са лекувани по 39-а клинична пътека, да се отчитат по 104-та. Но, както казах, във видинската болница този проблем го нямаше. Нямаше проблем и в Белоградчик, където имат сключен договор за лечение на пациенти по 39-а пътека, а, както вече посочих, нейната цена беше значително повишена.
Досега основно говорихме за това, което Касата е направила за изпълнителите на Медицинска помощ, но тя реагира адекватно и навреме и спрямо потребностите на гражданите. Още април се взе решение през времето на извънредното положение да облекчим гражданите, които да могат да получават своите лекарства без да посещават РЗОК – Видин или изпълнителите на медицинска помощ, с условието, че това може да стане само от аптеката, от където пациентите последно са взимали своите медикаменти. От 16 ноември отново тази мярка действа и гражданите могат директно да посетят аптеката, от която последно са получили своите лекарства, като условието е да не са минали повече от три месеца от последното взимане на тези медикаменти. Протоколите за скъпоструващо лечение, които изтичат след 16 ноември, са служебно удължени – както беше и при първата вълна на COVID-19. Така че Касата взе бързи, а, както времето показа, и напълно ефективни мерки за защита правата и на гражданите, и на изпълнителите на медицинска помощ.
„НИЕ“: Много в последните месеци се говори за състоянието на видинската болница, като се коментира и финансовото положение на лечебното заведение. Районната каса има добър поглед върху това как се случват нещата в МБАЛ „Света Петка“, особено във финансов план. Какъв е Вашият коментар – толкова ли е тревожна ситуацията?
Д-р Владимир Вълчев: Най-добър поглед върху финансовото, а и организационното състояние на болницата има Бордът на директорите. Но от гледна точка на Районната каса мога да кажа, че за разлика от болницата в Белоградчик, която има запори на сметката и може да се каже, че това значително утежнява финансовото й състояние, болницата във Видин няма никакви запори, което означава, че тя обслужва всички сключени договори. Другото, което мога да кажа от позицията на Касата е относно средствата, които сме изплатили през годината. Основната заработка на МБАЛ „Света Петка“ не само че не отстъпва на предишни години, а дори е по-добра – заедно с тези допълнителните средства приходите на болницата за тази година са по-големи и цифрите го показват. Третото нещо, което мога да кажа от позицията на Касата, е, че нямаме много жалби от пациенти срещу болницата.
На база на всичко това, както и на контактите и съвместната работа с ръководството на лечебното заведение смятам, че болницата във Видин, както впрочем и болницата в Белоградчик, въпреки финансовите проблеми, се справят в конкретната ситуация добре. И тази ми позиция почива на факти, а не на голословни твърдения и субективни фактори.
„НИЕ“: Много хора се притесняват, че целият капацитет на областната болница е ангажиран в борбата с COVID инфекцията. Така ли е наистина?
Д-р Владимир Вълчев: МБАЛ „Света Петка“ има договор за 235 легла – от тях към днешна дата са заети 122 легла. От тези 122-ма хоспитализирани пациенти 36 души са с наличие на COVID-19 и 86 души са с други заболявания. Смятам, че това оборва твърдението, че в болницата се лекуват само болни с COVID. Не е вярно и твърдението, че лечебното заведение изнемогва и няма свободни легла – както се вижда, от 235 легла са заети 122 или приблизително половината. Като от 81 легла, които са определение за лечение на пациенти с коронавирус, са заети 36 – отново по-малко от половината. Основната трудност, която стои пред болницата в момента е персоналът – работещите в МБАЛ „Света Петка“ се справят, вършат своята работа, но им е трудно.
Трябва да се има предвид, че това са данни към 18 декември на 22 декември. Броят на свободните и заетите легла постоянно се променя, тъй като едни пациенти се изписват, други се приемат, има и такива, изчакващи резултати от направен текст за COVID-19.
„НИЕ“: А в болницата в Белоградчик лекуват ли се пациенти с коронавирус?
Д-р Владимир Вълчев: Да, там също лекуват такива пациенти. Общо 46 легла МБАЛ – Белоградчик е договорирала с Районната каса, от които към момента заети са 16, като четирима пациенти са с наличие на COVID-19.
От миналата седмица се наблюдава тенденция, че в двете болници пациентите с коронавирус леко намаляват. Така че в някаква степен и натискът върху лечебните заведения намалява, което е радващо.
„НИЕ“: Споменахте, че почти няма подадени жалби от пациенти срещу МБАЛ „Света Петка“. Каква обаче като цяло е ситуацията по отношение на постъпилите в РЗОК – Видин през годината оплаквания от пациенти?
Д-р Владимир Вълчев: До момента общо за годината имаме 14 жалби, като включително сме приемали и приемаме устни сигнали по телефона – не караме хората да идват в РЗОК при всички случаи, освен, разбира се, когато се налага случаят да бъде описан писмено.
Много по-интензивни бяха сигналите в началото на периода на пандемията – периодът от 13 март докато се утвърди това положение за посещаване директно на аптека с рецептурната книжка, без да е необходимо да се презаверява протокол и да се получава нова рецепта. Тогава имаше доста сигнали. В началото в аптеките имаше и технически затруднения, докато софтуерно се утвърдят нещата. Сега нямаме подобни постъпили сигнали. Надяваме се, че това означава, че и фармацевтите имат много по-малко технически затруднения, а и хората са по-съобразителни.
Иначе тези 14 жалби, които сме получили, са срещу различни изпълнители на медицинска помощ. Има срещу лични лекари, срещу зъболекари, имаме жалба срещу медицински център, както и срещу областната болница. По седем от четиринадесетте жалби е извършена проверка – това са случаи, в които жалбата се е отнасяла до компетенциите на Касата. Нерядко хората се обръщат към нас, а всъщност проблемът им е за друга институция. Много често от началото на COVID кризата се обръщат граждани към нас с въпроси във връзка с болнични и срещани затруднения за получаването на такива. Поставяше се и въпросът за колко дни има право личният лекар да издаде болничен, изписвайки код за COVID. Това са въпроси, които са от компетенцията на Националния осигурителен институт.
Връщайки се на темата за жалбите, може да се направи изводът, че продължава да стои проблемът с издаването на направления, но той е много по-рядко срещан, защото в тази ситуация хората изпитваха може би притеснение, особено през първите месеци на годината, да посещават с по-голям интензитет лекарите специалисти и най-вече медицинските центрове, които се посещават от повече хора. И може би това даде възможност направленията да бъдат разпределяни по начин, че да са достатъчни, за да задоволят потребностите.
Жалби има и за неправомерен избор на лекар – това са случаи, когато завърнали се от чужбина граждани искат да сменят личния си лекар веднага. Напомням, че това може да се случи само в регламентираните периоди – месец декември е такъв период. До 31 декември здравноосигурените лица имат пълната свобода да посетят който личен лекар са избрали и да се запишат при него без да минава тази процедура през Здравната каса.
От проверените жалби само две са доказано основателни. Едната се отнася за стоматологична дейност - оспорва се какво точно е извършено и съответно заплатено за жалбоподателя. Втората основателна жалба е срещу медицински център – здравноосигуреният пациент е заплатил за дейности, които се заплащат напълно от НЗОК. Това е установено изцяло със съдействието на жалбоподателя, приложен е и съответния доказателствен материал.
Като цяло радващото е, че през тази година не само че жалбите не са се увеличили, но няма такива, свързани с отказ за прием на пациенти, за каквито случаи медиите съобщават с други райони.
„НИЕ“: Как работи РЗОК – Видин при настоящата епидемична ситуация?
Д-р Владимир Вълчев: От началото на извънредното положение всички видински граждани, завръщащи се от чужбина – включително и прибиращите се от най-засегнатите страни като Италия, Испания и Германия, са минали през Районната здравноосигурителна каса. През цялото това време служителите на Касата са работели безотказно, без никакви компромиси, без намалено работно време или каквито и да е допълнителни почивки и през тези месеци не е имало случай да бъде отказано на гражданин да бъде обслужен, за което благодаря на колегите. За мен беше важно да направим такава организация и да се вземат необходимите мерки, така че от една страна да защитим хората, които посещават Касата, а от друга – да предпазим служителите и той да продължи да изпълнява своите задължения.
Надявам се догодина пандемията да бъде ликвидирана, така че да заживеем нормално, защото за всички е трудно в тези условия. Но за да се случи това е нужно да се спазват противоепидемичните мерки – което е и моят призив към гражданите.
Бих искал да пожелая весели празници на видинчани. Нека Новата 2021-ва година бъде по-здрава и щастлива за всички.