Д-р Петко Петков от Монтана стана зам. изпълнителен директор в Агенцията за социално подпомагане

Сподели: 

Д-р Петко Петков, който до момента беше директор на Регионалната дирекция за социално подпомагане в Монтана, е назначен за заместник изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане в София. 

Д-р Петко Петков е магистър по социология, притежава образователна и научна степен „доктор“ от Югозападния университет „Неофит Рилски“. Има над 15 години професионален опит в социалната сфера. От 2008 г. до 2009 г. работи като социален работник в Комплекс за социални услуги в Община Монтана. В периода от 2015 г. до 2022 г. е социален работник в Институт за социални дейности и практики.

В системата на Агенцията за социално подпомагане последователно заема длъжностите социален работник в дирекция „Социално подпомагане“ – Монтана и директор на Регионалната дирекция за социално подпомагане в гр. Монтана. 

От 14 август 2023 г. заема поста заместник изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане.