Д-р Сашка Бизеранова издаде втора част на изследването си за родното Ново село

От печат излезе и книга за Старопатица, на която етнологът е съавтор
Сподели: 

Етнологът в Регионалния исторически музей д-р Сашка Бизеранова продължава мисията си да проучва и описва историята, бита и културата на родното си Ново село. След като през 2018 година от печат излезе „Принос към историята на Ново село“, в ръцете на читателите вече е още един труд на етнографа – „Принос към етнографията на Ново село, Видинско“. 

В нея е събрана втората част от изследването, което етнологът от Регионален исторически музей Видин провежда в продължение на години. Една от главите на книгата описва традиционното облекло, като е приложен и снимков материал. В труда също така са разгледани календарните празници и обичаи в тяхната последователност, както и някои специфики в календарната обредност. Основен друг раздел са семейните празници и обичаи – като се почне от раждането, сватбата и се стигне до погребалните ритуали и практики. 

„Освен тези характерни раздели, в книгата са намерили място някои мои статии, които са посветени на Ново село – едната от тях е свързана с новоселската гъмза, която е емблемата на селото“, обясни д-р Сашка Бизеранова. Тя допълни, че са обхванати и топонимите, тоест названията на местностите в Ново село – едно селище, известно със специфичния си говор. Обърнато е внимание дори на названията на цветята и растенията, които също са много интересни. „Друго, също много любопитно и интересно – това са клетвите в Ново село, защото влиянието на съседните влашки села, на сръбския говор се е отразило върху този интересен пласт на новоселската специфична система“, посочи етнографът. Място в книгата намира не само духовната, но и материалната култура, изразяваща се в различните занаяти. 

„Така се получи един доста обемен труд, илюстриран с около 60 снимки, отразяващи различни моменти от живота на новоселяни. Надявам се книгата да събуди интереса на новоселяни, но не само, защото тя може да бъде ползвана както от специалисти, така и от хора, интересуващи се от конкретната селищна история, може да бъде ползвана от диалектолози“, обясни д-р Сашка Бизеранова. Тя допълни, че книгата е резултат от един дългогодишен труд, тъй като материалите са събирани в продължение на десетилетия – някои от тях още в студентските години на авторката и в началото на професионалния й път в Регионалния исторически музей във Видин. 

Д-р Сашка Бизеранова казва за себе си, че е коренна новоселянка – и по майчина, и по бащина линия. „Това ме прави носител на говора и човек, който от раждането е участвал в различни обичаи и практики. Защото аз съм от такова семейство, в което са се спазвали календарните празници, независимо от историческата епоха. Присъствала съм на светец как се „прави“; ходила съм на „По кръсти“ обичая; носила съм вода за починал, което е също специфично за нашия регион“, сподели тя. 

Книгата е част от една бъдеща трилогия. В последната трета част Сашка Бизеранова възнамерява да включи теми като Новоселското въстание, загиналите във войните, кооперациите в Ново село, бележитите новоселяни, читалището, образованието, здравеопазването в селото, както и политическите борби и дейци в Ново село. 

Написването на този труд обаче тепърва предстои, тъй като, както д-р Бизеранова сподели, пред нея стоят още много задължения. Още повече че неотдавна от печат излезе и друго издание, на което тя е съавтор: „Старопатица – път към сърцето“, чието официално представяне пред читателите беше на 5 септември. 

„Тя е в съавторство с покойния вече Генади Вълчев, който се заема с написването на историята на Старопатица – това е в периода 2008 година, като той пише за въстанието от 1850 година и събитията след него, заселването на татари и черкези, след това участието на старопатчани в други военни действия; за борбите до 9-и септември и за репресираните след 9-и септември. Но, за съжаление, неговият труд не вижда бял свят и след като той умира, неговите наследници предават книгата в Държавен архив – Видин. Инициативата за донаписване на тази история беше от кмета на Старопатица Николай Николов и секретаря на читалището в селото Корнелия Иванова – те искаха да бъде разширена тази част, която Генади Вълчев е написал, да бъде актуализирана, а и да бъдат включени нови проучвания, тъй като има доста научни публикации, излезли след 2008 година, това са все пак 15 години. Аз се включих с няколко неща, като основната ми работа беше да приспособя двата текста да са в синхрон, моят принос е свързан със самото име на селото – легендите, свързани с него и историческите документи за това“, обясни Сашка Бизеранова. Тя допълни, че се е спряла също така на големите празници за Старопатица – характерното за населеното място, както и на народните песни като културен феномен, защото именно те разказват много не само за диалекта, но и за обичаите, за вярванията, за различни традиции. 

„Приложих и един речник който е свързан с тези народни песни. Топонимията на село Старопатица е публикувано от Нинко Заяков, но аз направих семантичен анализ на топонимите, който също е включен в книгата. Има снимки и материали, които съм събирала при теренни проучвания – аз съм била в Старопатица 1999 година на терен, след това през 2018 година“, обясни д-р Сашка Бизеранова. Допълни, че в книгата е представена и читалищната дейност в село Старопатица, която е много богата. Представени са още и забележителни личности от Старопатица. „Това е едно интересно, борбено село, което е дало голяма част от участниците във въстанията, много жертви във войните“, посочи етнологът.