Един милиард лева ще бъдат заложени за общински проекти в бюджета за 2024 година 

Сподели: 

В републиканския бюджет за 2024 година ще бъдат заложени 1 милиард лева за общински проекти. Това е информирал министърът на финансите Асен Василев на работна среща с Националното сдружение на общините в република България (НСОРБ) за подготовката на бюджета за догодина. Министърът е запознал представителите на Сдружението с макрорамката на бюджета за следващата година, която предвижда ръст на Брутния вътрешен продукт от 3,2%, средногодишна инфлация от 4,8% и дефицит от 3% от БВП.
От пресцентъра на финансовото ведомство съобщиха, че са обсъдени бюджетните параметри на финансирането по делегираните от държавата дейности, както и трансферите за местни дейности и капиталови разходи. Министърът е поискал информация от НСОРБ за състоянието на автопарка на градския транспорт и на училищните автобуси с оглед намирането на средства за подмяна на автобусите с електрически, за да се намалят разходите за поддръжка и експлоатация на старите превозни средства и като мярка за повишаване чистотата на въздуха.